Pleonazm (od gr. pleonasmós nadmiar) — typ błędu słownikowego polegający na niepotrzebnym uzupełnieniu (określeniu) jakiegoś wyrażenia lub wyrazu wyrazem, który powtarza jego treść. Przykłady:

  • bardziej weselszy,
  • cofać się do rytu,
  • akwen wodny,
  • kontynuować dalej.