Życie rodzinne i towarzyskie

FAMILY LIFE

During your matura exam you may be expected to cope with tasks connected with family and social relationships. You can for example deal with a text concerning the changing role of the family, traditional and modern families, discuss problems such as family relationships, etc. Family – rodzina, rodzinny family – rodzina be in the family way – (pot.) być w ciąży family likeness – podobieństwo rodzinne family man – domator, człowiek żonaty

CONFLICTS & PROBLEMS – KONFLIKTY I PROBLEMY

Generation gap – konflikt pokoleń one’s own identity – własna tożsamość independence – niezależność self-sufficient – samowystarczalny to make choices – dokonywać wyborów values – wartości inability – niemożność to fly into a rage – wpaść we wściekłość support – wsparcie relationship – stosunki an equal partner – równy partner to run away from home – uciec z domu discussion – dyskusja a family row – kłótnia rodzinna to quarrel – kłócić

LIFESTYLE – STYL ŻYCIA

a priority – priorytet, pierwszeństwo to be socially active – być aktywnym społecznie to live too fast – żyć za szybko to lead a hectic lifestyle – żyć w szalonym tempie, być zabieganym to suffer from stress – cierpieć z powodu stresu to adopt a healthy lifestyle – przyjąć zdrowy tryb życia to enjoy life – cieszyć się życiem to think positively – myśleć pozytywnie an optimist – optymista a feeling of happiness –

LEISURE – WOLNY CZAS

to read books, magazines, newspapers – czytać książki, czasopisma, gazety to watch TV – oglądać telewizję to watch a video – oglądać film na wideo to go to the cinema – iść do kina to go to the theatre – iść do teatru to listen to music – słuchać muzyki to listen to the radio – słuchać radia to go to a club – iść do klubu to go to a disco –

EVERYDAY ACTIVITIES – CZYNNOŚCI ŻYCIA ­CODZIENNEGO

in the morning – rano to wake up – obudzić się to get up – wstawać to go to the loo – iść do toalety to have a wash – myć się to brush one’s teeth – czyścić zęby to comb, to brush one’s hair – czesać się, szczotkować włosy to have a shave – golić się to get dressed – ubrać się to have breakfast – jeść śniadanie to drink coffee

PERIODS OF LIFE – OKRESY ŻYCIA

periods of life childhood – dzieciństwo newborn baby – noworodek baby – niemowlak infant – niemowlak, małe dziecko infancy – okres niemowlęcy toddler – dziecko dopiero uczące się chodzić, szkrab, malec two-year-old child – dwulatek child/ children – dziecko/ dzieci kid – dzieciak (potocznie) to grow – rosnąć to come up to school age – dojść do wieku szkolnego adolescence – wiek dojrzewania teenager, adolescent – nastolatek puberty – dojrzewanie

HOLIDAYS & CELEBRATIONS – ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI

Family celebrations – uroczystości rodzinne christening, baptism – chrzest birthday – urodziny Holy Communion – Pierwsza Komunia Święta wedding anniversary – rocznica ślubu to celebrate – obchodzić, świętować tradition – tradycja custom – zwyczaj, obrzęd wedding – ślub fiancée – narzeczona fiancé – narzeczony to propose to sb – oświadczyć się proposal – oświadczyny engagement – zaręczyny engaged – zaręczony to get married – pobrać się marriage – małżeństwo bride

FAMILY MEMBERS – CZŁONKOWIE RODZINY

family members – członkowie rodziny family – rodzina parents – rodzice mother – matka mum – mama stepmother – macocha stepsister – córka ojczyma, macochy father – ojciec dad – tata stepfather – ojczym daughter – córka son – syn grandparents – dziadkowie grandmother/ grandma – babcia grandfather/ grandpa – dziadek grandchild – wnuk/ wnuczka great-grandmother – prababka great-grandfather – pradziadek sister – siostra half-sister – siostra przyrodnia brother –