Cechy języka potocznego. Wskaż przykłady wykorzystania tej odmiany języka w literaturze współczesnej.

Język potoczny jest tą odmianą, z którą mamy kontakt najwcześniej. Jest ona wspólna wszystkim Polakom i najbardziej swobodna. Komunikując się w sytuacjach nieoficjalnych, codziennych, używamy właśnie języka potocznego.

Charakterystyczne cechy języka potocznego to:

 • słownictwo neutralne (brak podniosłego),
 • występowanie środków językowych wyrażających emocje: zdrobnień, zgrubień, wykrzykników, partykuł, np.:
  • Pokaż mamusi rączki.
  • Ach, jakie ciężkie te siaty!
 • prosta składnia (równoważniki zdań, zdania pojedyncze, urwane, elipsy),
 • ograniczona liczba spójników (dominują: bo, i, a, więc, to), rzadka obecność imiesłowów przysłówkowych,
 • obecność stałych związków frazeologicznych, np.:
  • Miałem duszę na ramieniu.
  • Musiała wtrącić swoje trzy grosze.
 • częste występowanie zaimków, zwłaszcza wskazujących
  • Podaj mi to.
  • Tamten chłopak był z tego lepszy.

 

Różne są przyczyny awansu języka potocznego:

 • coraz silniejsze przekonanie, że język podniosły, pełen wyszukanych figur stylistycznych jest sztuczny, nie jest w stanie oddać problemów współczesnego człowieka, że ten sposób pisania już się przeżył (zwłaszcza po doświadczeniach II wojny światowej).
  Przykład: twórczość Tadeusza Różewicza;
 • rezygnacja z fikcji literackiej, zwrot ku formom dokumentalnym (język adekwatny do formy), np. nieporadności w języku rozmówców Nałkowskiej w Medalionach;
 • fascynacja naturalnością języka potocznego, uznanie go za najlepszą drogę pokazania emocji przeżywanych przez człowieka:
  Przykład: Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego;
 • nasilenie eksperymentów językowych, zabawa słowem, poezja lingwistyczna: Miron Białoszewski, Tymoteusz Karpowicz;
 • dążenie do prostoty, bliskiego kontaktu poety i czytelnika, np. w twórczości księdza Jana Twardowskiego;
 • elementy potoczne jako droga zwiększania ekspresji tekstu, np. wulgaryzmy w poezji Wojaczka czy Bursy.

Przypomnij:

Język potoczny pojawia się coraz częściej w literaturze współczesnej. Jego obecność jest oczywista w wypowiedziach bohaterów – wykorzystywanie tej odmiany języka pozwala stworzyć wizję życia bliską realnej rzeczywistości. Polszczyzna potoczna występuje jednak powszechnie także w poezji powojennej.

Zobacz:

Styl języka

Styl języka – co to jest?

Czym jest styl języka? Cechy stylu potocznego

Cechy stylu potocznego