Nastrój utworu TEST

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem

Przeczytaj wiersz

W dzień końca świata
Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji,
Rybak naprawia błyszczącą sieć.
Skaczą w morzu wesołe delfiny,
Młode wróble czepiają się rynny
I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć.
W dzień końca świata
Kobiety idą polem pod parasolkami,
Pijak zasypia na brzegu trawnika,
Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa
I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa,
Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa
I noc gwiaździstą odmyka.
A którzy czekali błyskawic i gromów,
Są zawiedzeni.
A którzy czekali znaków i archanielskich trąb,
Nie wierzą, że staje się już.
Dopóki słońce i księżyc są w górze,
Dopóki trzmiel nawiedza różę,
Dopóki dzieci różowe się rodzą,
Nikt nie wierzy, że staje się już.
Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem,
Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie,
Powiada przewiązując pomidory:
Innego końca świata nie będzie,
Innego końca świata nie będzie.

Czesław Miłosz Piosenka o końcu świata

1. Jaki nastrój tworzy poeta w wierszu Piosenka o końcu świata:

a) spokoju, normalności, pogody.
b) tajemniczości
c) grozy
d) tęsknoty

Odp. …………………………………………………………………………………………………………

2. Uzupełnij informację.

Przedstawiony obraz końca świata kontrastuje z biblijnym obrazem ukazanym w:

Odp. …………………………………………………………………………………………………………

3. Jakie elementy, tworzą nastrój utworu:

a) kolory,
b) operowanie światłem,
c) środki artystyczne, np. epitety, powtórzenia (anafory): w dzień końca świata,
d) słowo z tytułu: piosenka – w połączeniu z końcówką tytułu.

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

4. Przeczytaj fragment wiersza

Straszna cichość, noc długa – noc jak pokolenie!
Łzami z wosku mżą świece… Nagle w mrok złowrogi
wchodzi aktor nieznany, by przeżyć na scenie
trzy godziny: miłości, rozpaczy, przestrogi.
Roman Kołoniecki, Bogusławski (fragment)

Jaki jest nastrój tej zwrotki?

a) tajemniczy,
b) złowrogi,
c) wesoły,
d) spokojny.

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

5. Znajdź w powyższej zwrotce:

a) epitety – …………………………………………………………………………………………………………………
b) porównanie – ……………………………………………………………………………………………………………
c) powtórzenie – …………………………………………………………………………………………………………..
d) metafory (przenośnie) – ………………………………………………………………………………………………

Nastrój utworu TEST – odpowiedzi

1. a),
2. Apokalipsie św. Jana;
3. a), b), c), d)
4. a), b);
5.
a) epitety – straszna cichość, noc długa, mrok złowrogi
b) porównanie – noc jak pokolenie
c) powtórzenie – noc długa – noc jak pokolenie
d) metafora (przenośnia) – łzami z wosku mżą świece

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c170-teoria-literatury/c169-wiersz-i-proza-do-egzaminu/13-nastroj-utworu

Praca z wierszem na maturze – interpretacja i analiza

Czym jest analiza i interpretacja wiersza?

Analiza i interpretacja na maturze

Podmiot mówiący w poezji. Analiza i interpretacja wiersza.

Analiza i interpretacja prozy – przykład