Sprawdź swoją wiedzę z literatury współczesnej

 

1. Przeczytaj fragment wiersza Miłosza i powiedz, co daje pewność, że poeta pisze o XX wieku?

Było to widowisko niepodobne, zaiste,
Do wiekowego cyklu królewskich tragedii
Drogom na betonowych słupach, miastom ze szkła i żeliwa,
Lotniskom rozleglejszym niż plemienne państwa
Nagle zabrakło zasady i rozpadły się

a) widowisko, królewska tragedia, brak zasad
b) nie można tego stwierdzić
c) betonowe słupy, miasta ze szkła i żeliwa, lotniska
d) lotniska i plemienne państwa, brak zasad

Odp. …………

2. Który z wynalazków nie jest wynalazkiem XX wieku?

a) komputer
b) telewizor
c) kino
d) telefon komórkowy

Odp. …………

3. Którego z poniższych czynów nie popełnili Niemcy:

a) masowa zagłada Żydów
b) eksterminacja w obozach koncentracyjnych
c) zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki
d) agresja we wrześniu 1939 na Polskę

Odp. …………

4. Który ciąg wymienionych osiągnięć kultury i cywilizacji w pełni należy do XX wieku?

a) telewizor, radio, telefon, włócznia
b) samochód, samolot, wodolot, powóz
c) kontusz, garnitur, kapelusz, płaszcz
d) telewizor, komputer, Internet, kultura masowa

Odp. …………

5. Który z poetów nie przeżył II wojny światowej?

a) Czesław Miłosz
b) Krzysztof Kamil Baczyński
c) Tadeusz Różewicz
d) Władysław Broniewski

Odp. …………

6. Do odpowiednich haseł dobierz odpowiedni termin:

a) system rządów oparty na terrorze, przemocy i kult jednostki
b) nurt w sztuce polegający na odejściu od naśladowania rzeczywistości; swobodnym operowaniu barwą i kształtem
c) nurt w sztuce uznający za temat przedmioty codziennego użytku i kulturę masową
d) obrady w 1989 roku, które doprowadziły do przemian ustrojowych w Polsce

A. abstrakcjonizm
B. okrągły stół
C. pop-art
D. totalitaryzm

Odp. …………

7. Słynny obraz Pabla Picassa pt. Guernica dotyczy:

a) II wojny światowej
b) rewolucji frankistowskiej w Hiszpanii
c) nie wiąże się z wydarzeniem historycznym
d) I wojny światowej

Odp. …………

8. W której grupie wymieniono samych prezydentów Polski:

a) Lech Wałęsa, Wojciech Jaruzelski, Aleksander Kwaśniewski
b) Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Aleksander Kwaśniewski
c) Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Józef Piłsudski

Odp. …………

9. Którą z nazw określa się wiek XX?

a) wiek pary i elektryczności
b) wiek odkryć geograficznych
c) wiek rewolucji technicznej
d) wiek komputera i masowej kultury

Odp. …………

10. Tylko dla wieku XX charakterystyczne jest:

a) demokracja
b) totalitaryzm
c) pop-art
d) edukacja

Odp. …………

 

Odpowiedzi

1. c),
2. c),
3. c),
4. d),
5. b),
6. a) D., b) A., c) C., d) B.,
7. b),
8. a),
9. d)
10. c)

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Literatura współczesna (przegląd)

TEST literatura współczesna cz. 1.

TEST literatura współczesna cz. 2.

WSPÓŁCZESNOŚĆ – TABELA

Powtórka z poezji współczesnej