Poezja współczesna

 

Tadeusz Różewicz

Cechy twórczości:

 • piętno wojny – obsesja wspomnień i lęków, poczucie utraty wartości,
 • upodobnienie poezji do prozy (ważna rola języka potocznego),
 • prostota wypowiedzi, eliminacja interpunkcji.

Szukaj w wierszach:

 • tematu destrukcji psychiki człowieka, który przeżył wojnę,
 • protestu przeciwko okrucieństwu, przemocy, obojętności ludzi,
 • bohatera – człowieka rozbitego wewnętrznie, niepewnego, samotnego.

 

Zbigniew Herbert

Cechy twórczości:

 • problematyka moralnej postawy człowieka jako główny temat,
 • wykorzystanie mitów, dzieł sztuki, postaci i wydarzeń historycznych w poezji,
 • temat człowieka wobec śmierci i zagadek istnienia, historii,
 • refleksja nad historią, filozofią, literaturą.

Szukaj w wierszach:

 • klasycyzmu i egzystencjalizmu, etyki conradowskiej,
 • tradycji kultury europejskiej,
 • cech biblijnych i polemiki z Biblią,
 • kodeksu etycznego Pana Cogito: nakazu aktywnej postawy wobec świata, gniewu wobec łotrostwa, przemocy, obłudy.

 

Stanisław Grochowiak

Cechy twórczości:

Szukaj w wierszach:

 • elementów brzydoty człowieka i świata,
 • turpistycznego krajobrazu ojczyzny – zamiast piękna i sentymentu – smutek i bieda,
 • elementów naturalizmu, cielesności człowieka.

 

Miron Białoszewski

Cechy twórczości:

 • wykorzystanie możliwości języka, mowy w poezji,
 • zabawa neologizmami – tworzenie własnego języka,
 • odwołanie się do peryferii kultury, do świata rupieci, przedmieść, jarmarku itp.

Szukaj w wierszach:

 • zabaw językowych, neologizmów,
 • wykorzystania dźwięku i dwuznaczności słów,
 • zaskakujących pomysłów – jak modlitwa do łyżki durszlakowej.

 

Jan Twardowski

Cechy twórczości:

 • prostota słowa,
 • tematyka religijna,
 • poezja wiary radosnej, bliskiej człowiekow.i

Szukaj w wierszach:

 • filozofii św. Franciszka z Asyżu: wartości takich jak miłość i radość życia,
 • wizji Boga z ludzką twarzą, przyjaciela, rozumiejącego i kochającego człowieka,
 • wizji człowieka jako ukochanego dziecka Boga, które bywa ułomne i grzeszne.

Twórczość księdza Jana Twardowskiego

Wisława Szymborska

Cechy twórczości:

 • tematyka filozoficzna zaprezentowana z humorem i ironią,
 • intelektualizm poezji,
 • mistrzowskie operowanie puentą, konceptem, metaforą, żartem, grą słowną,
 • wykorzystywanie możliwości języka – dwuznaczności, dowcipu, gry słów, mowy potocznej,
 • sceptycyzm wobec osiągnięć cywilizacji, poczucie jedności z naturą.

Szukaj w wierszach

 • protestu przeciw wszechwładnej technice i materializmowi świata,
 • refleksji filozoficznej o człowieku i jego miejscu we wszechświecie.

Poezja Stanisława Grochowiaka.

Czesław Miłosz

Cechy twórczości

 • osadzenie w śródziemnomorskiej tradycji kulturowej, zwłaszcza kultury i historii antyku,
 • tradycja biblijna – zbiór zasad chrześcijańskich jako kodeks praw człowieka, zbiór przypadków opisanych w Biblii jako mądrość o człowieku,
 • utrwalenie litewskich krajobrazów, krainy dzieciństwa.

Szukaj w wierszach:

 • portretów natury – przyrody, pejzażu litewskiego jako źródła prawdziwych wartości,
 • katastrofizmu we wczesnej twórczości,
 • motywu emigranta tęskniącego za ojczyzną,
 • tematu etyki – wierności kodeksowi moralnemu,
 • tematu poety – jako obrońcy moralności, obarczonego misją walki ze złem.

Czesław Miłosz – twórczość

Stanisław Barańczak

Cechy twórczości:

 • tematyka dotycząca realiów systemu komunistycznego w Polsce,
 • protest przeciw zniewoleniu człowieka przez system,
 • operacje szablonami języka,
 • wykorzystanie gry słów, dwuznaczności języka.

Szukaj w wierszach:

 • głosu w dyskusji o pozycji Polski wobec świata,
 • protestu przeciwko przemocy i zafałszowaniu życia, zniewoleniu jednostki,
 • absurdu realiów komunistycznego systemu ubiegłych lat,
 • wizji człowieka zanurzonego w historii swoich czasów.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Polska literatura współczesna – zestawienie

Jakich znasz poetów współczesnych?

Polska literatura współczesna – zestawienie

TEST literatura współczesna cz. 1.

TEST literatura współczesna cz. 2.

Współczesność TEST 1

Pojęciownik epok: współczesność

Kierunki w poezji współczesnej