Twórczość księdza Jana Twardowskiego

Charakterystyka poezji Jana Twardowskiego

 • Twórczość księdza Jana Twardowskiego należy do poezji o tematyce religijnej, lecz jest to propozycja, propagująca model wiary radosnej, bliskiej człowiekowi i, co dodać należy, w dzisiejszych czasach modna i popularna.
 • Jeśli szukać źródeł czy odwołań koncepcji ks. Twardowskiego, to najlepsza wydaje się filozofia św. Franciszka z Asyżu, który tak samo w centrum ludzkich wartości stawiał miłość i radość życia.
 • Ksiądz Twardowski debiutował jeszcze przed wojną, uczestniczył w powstaniu warszawskim.

Jego tomiki to:

 • Wiersze,
 • Znaki ufności,
 • Niebieskie okulary,
 • Sumienie ruszyło,
 • Stukam do nieba.

Popularność tej poezji bierze się głównie stąd, że ksiądz poeta opisywał dogmaty wiary religijnej bez patosu, bez surowości nakazów i zakazów, bez lęku, głosząc, że ma być ona pomocą i oparciem człowieka.

Tematy poezji

 • Bóg – to u księdza Twardowskiego Bóg z ludzką twarzą, przyjaciel, rozumiejący i kochający człowieka, bliski mu, opiekun – nie sędzia.
 • Wiara – to radość życia i uśmiech, źródło szczęścia i umiejętność kochania świata z prostotą i szczerością.
 • Świat – a zatem bogactwo przyrody, zwierzęta, roślinność to wielki dzieło Boga, które człowiek powinien kochać i umieć się nim cieszyć i z nim współistnieć. Poezję Twardowskiego cechuje afirmacja świata – prawdziwy zachwyt nad cudem, jakim jest Ziemia.
 • Człowiek – to ukochane dziecko Boga, bywa ułomny i grzeszny, jest przywiązany do swego świata i jest to naturalne.

Cechy twórczości

W wierszach Jana Twardowskiego szukaj:

 • filozofii św. Franciszka z Asyżu: wartości takich jak miłość i radość życia,
 • wizji Boga z ludzką twarzą, przyjaciela, rozumiejącego i kochającego człowieka,
 • wizji człowieka jako ukochanego dziecka Boga, które bywa ułomne i grzeszne
 • prostota słowa
 • tematyka religijna
 • poezja wiary radosnej, bliskiej człowiekowi

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jan Twardowski

Scharakteryzuj poezję księdza Jana Twardowskiego

Jan Twardowski na maturze

Jan Twardowski – Śpieszmy się

Jan Twardowski – matura

Porównaj dwa sposoby ukazania toposu Arkadii na podstawie lektury fragmentu Pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego i Na wsi Jana Twardowskiego

PODYSKUTUJ: