Miasto

W całym mieście pokryto mury – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, niższe i wyższe – przepięknymi malowidłami, które w niezwykle przejrzystym układzie przedstawiają wszystkie nauki. (…) Na wewnętrznym murze pierwszego kręgu wzrok przyciągają figury matematyczne. (…) Na zewnętrznej, wypukłej stronie muru znajduje się przede wszystkim ogromny obraz całej ziemi, a za nim szczegółowe karty przeróżnych krajów.(…) Na wewnętrznym murze drugiego kręgu (…) widać – obok barwnych obrazów wszelkiego rodzaju drogich i pospolitych kamieni, minerałów i metali – również próbki w naturze, z podanymi ­wszędzie objaśnieniami w dwóch wierszach. Malowidła na zewnętrznej stronie czwartego kręgu przedstawiają morza i rzeki, jeziora i źródła całego świata.
Tomasz Campanella, Miasto Słońca

Zadanie 1
Scharakteryzowane w tekście miasto zostało zbudowane na planie:

A. Kwadratu
B. Linii
C. Prostokąta
D. Koła

Zadanie 2
„Szczegółowe karty przeróżnych krajów” to:

A. Mapy
B. Fotografie
C. Pejzaże
D. Banknoty

Miasto może nie tylko przestać być brzydkim, ale może zacząć być pięknym. Może wywrzeć silny wpływ na twórczość artystyczną. Trzeba tylko dojrzeć w nim realizację nowego piękna, wcielenie w życie nowych postaw estetycznych.(…) Dojrzeć piękno w prostych, długich, potrzebami życia wykreślonych bulwarach, wyciągniętych jak struny, na których koła wozów i obcasy ludzi grają pieśń nie słyszaną gdzie indziej. Dojrzeć piękno w murach pokrytych barwnymi afiszami i radować się tą niezwykłą epopeją, która stale o tydzień naprzód opiewa życie miasta. Dojrzeć w wystawach sklepowych piękno równe pięknu kaplic katedralnych. . Dojrzeć w srebrnych połyskach płynących po szynach tramwajowych piękno rywalizujące ze słońcem rozpryskanym na czole fali rzecznej.
Tadeusz Peiper, Miasto. Masa. Maszyna (fragment)

Zadanie 3
Jaki jest stosunek narratora do miasta?

A. Negatywny
B. Pozytywny
C. Obojętny
D. Wyniosły

Zadanie 4
Dlaczego bulwary zostały „wykreślone potrzebami życia”?

A. Zostały wytyczone zgodnie z potrzebami mieszkańców miasta.
B. Żyją tak długo jak mieszkańcy miasta.
C. Przecinają miasto ze wschodu na zachód i z północy na południe.
D. Stanowią centrum życia kulturalnego.

Zadanie 5
Jaki wyraz najlepiej oddaje „pieśń wozów i obcasów”?

A. Brzęk
B. Trzask
C. Stukot
D. Szum

Zadanie 6
Współczesne miasta ozdobione są nie tylko barwnymi afiszami, ale i ogromnymi planszami reklamowymi. Jaka nazwę noszą te plansze?

A. Billboardy
B. Big stary
C. Bilardy
D. Bieguny

Zadanie 7
Ogromne miasto to inaczej:

A. Nekropolia
B. Megamiasto
C. Supermiasto
D. Metropolia

Zadanie 8
Słowa „mieścina” użyjesz:

A. Wypowiadając się negatywnie o małym, zacofanym mieście.
B. Wypowiadając się o uroczej małej miejscowości turystycznej.
C. Wypowiadając się o mieszkance miasta.
D. Wypowiadając się o wsi.

Zadanie 9
Wysokie bloki mieszkalne zwane są mrówkowcami. Spróbuj wyjaś­nić, dlaczego.

 

Odpowiedzi

1. D
2. A
3. B
4. A
5. C
6. A
7. D
8. A
9. Mieszka w nich bardzo duża ilość osób. Wszystkie mieszkania są identyczne. Taki blok kojarzy się z mrowiskiem.

Zobacz:

Miasto w pracach pisemnych

Miasto – literacki motyw

Miasto w literaturze

https://aleklasa.pl/liceum/c250-motywy-do-prac-pisemnych/miasto-2

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/realizm-pozytywizm/c140-pozytywizm-w-polsce/tematy-lalki-prusa