Śmiech

Zadanie 1
Literaturę przedstawiającą świat w krzywym zwierciadle nazywamy:

A. groteskową
B. oniryczną
C. naturalistyczną
D. symboliczną

Zadanie 2
Śmiać się do rozpuku to:

A. Śmiać się głośno.
B. Chichotać.
C. Uśmiechać się złośliwie.
D. Być śmiertelnie poważnym.

Zadanie 3
Złośliwość zawarta w wypowiedzi pozornie aprobującej to ­inaczej:

A. groteska
B. satyra
C. ironia
D. sugestia

Zadanie 4
Autor utworów ośmieszających wady i przywary społeczne to:

A. komediant
B. satyryk
C. krytyk
D. krytykant

Zadanie 5
Podaj nazwisko pisarza, którego określiłbyś tym mianem.

Zadanie 6
W jakim gatunku literackim z pewnością nie było elementów komicznych?
A. W dramacie szekspirowskim.
B. W tragedii antycznej.
C. W tragifarsie.
D. W powieści poetyckiej.

Zadanie 7
Wskaż trzy elementy świadczące, że obrazu Chagalla nie można nazwać realistycznym.

Marc Chagall Paryż z okna

Zadanie 8
Co symbolizować mogą dwie postacie zderzające się głowami?

A. Spotkanie.
B. Silny wiatr.
C. Układ ulic paryskich.
D. Nowoczesny taniec.

 

Odpowiedzi

1. A
2. A
3. C
4. B
5. Ignacy Krasicki, Konstanty Ildefons Gałczyński
6. B
7. Człowiek ma dwie twarze, pociąg jest do góry nogami, kobieta i mężczyzna zderzają się głowami.
8. A

Zobacz:

Jak pisać o śmiechu?

Śmiech nauką w literaturze

Humor i śmiech w literaturze

Śmiech, żart, groteska