Życiorys jest to zwięzłe opowiadanie o najważniejszych faktach w naszym życiu. Nie ma co ukrywać, to forma trochę archaiczna, wyparta przez CV. Czasem jednak życiorys jest wymagany przez pracodawcę. Lepiej więc wiedzieć, jak pisać życiorys, zamiast wpadać w panikę.

CV to najważniejsze fakty z naszego życia naukowo-zawodowego ujęte w punktach. Życiorys piszemy zaś trochę tak, jak wypracowanie i tak jak w szkolnym wypracowaniu poszczególne części pracy oddzielamy akapitami.

Jak to napisać?

Podobnie jak przy wielu innych pismach użytkowych, tak i w wypadku życiorysu:

 • W lewym górnym rogu umieszczamy swoje imię i nazwisko oraz adres.
 • Na środku kartki umieszczamy napis: ŻYCIORYS.
 • W prawym górnym rogu piszemy miejscowość i datę, np. „Warszawa, 2.04.2016 r.”
 • No i, oczywiście, pod życiorysem podpisujemy się imieniem i nazwiskiem. Można się podpisać ręcznie, byle w miarę wyraźnie.
 • Życiorys piszemy, oczywiście, na komputerze. Dawno, dawno temu był zwyczaj, że… cały życiorys należało spisać ręcznie! Koleżanki i koledzy obdarzenie ładnym charakterem pisma byli wówczas bardzo cenieni. Wszyscy, którzy mieli jakieś zastrzeżenia co do swojego charakteru pisma, prosili ich o pomoc.
 • Jeśli życiorys piszemy, bo staramy się o stypendium, warto podkreślić szczególne zainteresowanie daną problematyką i osiągnięcia w nauce.

Uwaga!
Życiorys nie może być za długi ani za krótki; powinien zajmować od połowy do jednej strony maszynopisu.

 

Jakie informacje umieszczamy w życiorysie?

 • Miejsce i data urodzenia, np. „Urodziłam się 10 grudnia 1984 r. we Wrocławiu”.
 • Przebieg nauki szkolnej, ukończone szkoły, nagrody, dyplomy, kursy, np. „W 1999 roku rozpocząłem naukę w szkole średniej – III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej. Zajęcie 3. miejsca w olimpiadzie historycznej umożliwiło mi przyjęcie bez egzaminu na Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego”.
 • Gdzie zaczęliśmy pracę, na jakich stanowiskach pracowa­liś­my.
 • Przedstawiamy naszą obecną sytuację, np. „Obecnie jestem studentem II roku filologii angielskiej”.
 • Podajemy, jaki jest nasz status rodzinny i ew. stosunek do służby wojskowej (o tym piszą tylko panowie), np. „Od 2006 r. jestem mężatką”.

 

Zobacz:

CV (Curriculum vitae) – życiorys

Jak pisać o sobie

E-MAIL (ćwiczenia)

Jak napisać dobre wypracowanie?

Jak wprowadzić nową myśl, wniosek, argument? (zdania wzorcowe)