Opowieści arturiańskie u progu III tysiąclecia. Ponadczasowa mądrość i piękno czy naiwny urok przebrzmiałego zabytku? (rozprawka)

U progu III tysiąclecia często zapominamy o dawnych utworach. Czy tak jest też z opowieściami o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu? Ja uważam, że nie. Argumentów potwierdzających moje zdanie jest wiele.

Po pierwsze: Częstym skojarzeniem dotyczącym legend arturiańskich jest Okrągły Stół. Jego kształt wykluczał spory o pierwszeństwo i ważność. Był niejako symbolem równości między rycerzami. Każdy z nich mógł przy nim rozprawiać o swoich chwalebnych czynach i przygodach. A dzisiaj? W wielu domach wciąż stosuje się zasadę ,,okrągłego stołu’’. Jego kształt wpływa na rozmowy i dyskusje członków rodziny, urzędników i innych osób. Jest sposobem, by zapobiec kłótni.

Po drugie: Znaczącym motywem w tych opowieściach jest motyw podróży. Podróżnikiem był Parsifal, jeden z rycerzy Okrągłego Stołu. O wędrówkach ludzie marzyli jeszcze w starożytności, za czasów Homera. Wątek ten przewija się w wielu opowieściach. Dzisiaj, kiedy znamy już Ziemię, człowiek marzy o zdobyciu wszechświata. Wciąż wysyła się w kosmos sondy, prowadzi się badania, obserwuje planety. Motyw poznawania świata jest zawarty również w legendach o królu Arturze i jego rycerzach.

Po trzecie: Gdy Parsifal poszukiwał świętego Graala, wydarzyło się coś, co po dziś dzień wciąż u nas funkcjonuje. Rycerz, który miał damę swojego serca (Blancheflor) i której ślubował, chciał pocałować inną kobietę. Panna wystawiła go na próbę. Niewiele brakowało, ale Parsifal w porę się otrząsnął. W dzisiejszym świecie wciąż musimy opierać się jakimś pokusom. Zakazany owoc smakuje przecież najbardziej. Większość ludzi łamie zasady i przyrzeczenia. Trudno jest nam do czegoś się zobowiązać. To kolejne wydarzenie, które jest dla nas wskazówką, jak powinniśmy postępować.

Mam nadzieję, że udowodniłam, iż opowieści arturiańskie nie mają jedynie uroku przebrzmiałego zabytku, ale niosą ze sobą ponadczasową mądrość. Legendy o królu Arturze wskazują nam pewną drogę. Drogę, którą warto iść.

Przykład innego wstępu do tego wypracowania
Król Artur? Rycerze Okrągłego Stołu? Wiele osób nie bardzo wie, o kim mowa. Kiedy jednak bliżej przyjrzymy się średniowiecznemu zabytkowi, stwierdzimy, że opowieści o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu mogą stać się bliskie współczesnemu czytelnikowi.

Przykład innego zakończenia
Tak więc opowieści arturiańskie nie są jedynie przebrzmiałym zabytkiem i także dziś są warte lektury.

Co jest dobre w tym wypracowaniu?

1. Przejrzysta struktura rozprawki:

  • wyraźny wstęp, rozwinięcie, zakończenie,
  • uporządkowanie argumentów w najprostszy sposób: po pierwsze, po drugie, po trzecie.

2. Znajomość bohaterów.

3. Dojrzały język.

Co powiemy o argumentach?

Bardzo przekonujący wydaje się argument o przetrwaniu pojęcia Okrągłego Stołu. Aż się prosiło jednak o wzbogacenie tego argumentu przykładem z życia politycznego – o historyczny Okrągły Stół z nie tak dawnych polskich dziejów.

Drugi argument – motyw podróży obecny zarówno w opowieściach arturiańskich, w innych utworach literackich, jak i naszych marzeniach też daje się obronić.
Podobnie motyw próby, jakiej poddaje rycerza dama serca.

Warto jednak było skupić się na elementach bardziej typowych dla opowieści arturiańskich, które przetrwały do dziś. Na przykład bardzo ważny w tej lekturze motyw świętego Graala i poszukiwania go, obecny w sztuce późniejszych epok, w filmie, literaturze…

Ostatnio motyw ten przypomniała głośna i kontrowersyjna książka Dana Browna Kod Leonarda da Vinci, spopularyzowana jeszcze bardziej przez film z udziałem Toma Hanksa i Audrey Tautou. I właśnie dyskusja o świętym Graalu, jego symbolice i o tym, czy w ogóle istniał, wzburzenie, jakie wywołały film i książka, w którym pojawia się dość obrazoburcza interpretacja motywu świętego Graala, mogły być najmocniejszym argumentem za aktualnością opowieści arturiańskich! Wydaje się, że zabytek ów jest coraz mniej znany młodym czytelnikom, ale motywy zaczerpnięte z tego dzieła żyją własnym życiem w innych literackich, plastycznych, teatralnych i filmowych dziełach, niewiele mających wspólnego z pierwowzorem.
Można też było wspomnieć o zasadach kodeksu rycerskiego, obecnych w opowieściach arturiańskich, a kopiowanych przez średniowieczną kulturę polską, i mentalności przyszłych pokoleń.

Wreszcie warto było dodać, że niedawno powstał komercyjny film o królu Arturze, a więc postać średniowiecznego władcy do dziś fascynuje reżyserów.

Koniecznie zapamiętaj!

Święty Graal – według legendy kielich z Ostatniej Wieczerzy, kielich Chrystusa, poszukiwany potem przez rycerzy Okrągłego Stołu

Okrągły Stół – stół, przy którym gromadzili się rycerze króla Artura, symbol tego, że byli sobie równi. W Polsce również do symbolicznego Okrągłego Stołu usiedli do wspólnych rozmów przedstawiciele socjalistycznego rządu i opozycji antykomunistycznej. Miało to miejsce w 1989 r. i zakończyło się wielkimi zmianami historycznymi, których konsekwencją było zakończenie epoki PRL-u, zależności od ZSRR i ery komunizmu w Polsce.

Zobacz:

Skąd wywodzi się idea Okrągłego Stołu?

Realizm i fantastyka w legendach arturiańskich

Przedstaw dwa główne średniowieczne cykle opowieści rycerskich

Charakterystyka rycerza średniowiecznego