Wypisz elementy dwóch światów w Weselu Stanisława Wyspiańskiego: zwykły, typowy świat wiejskiego wesela i świat przedziwny, „nie z tej ziemi”.

Elementy świata realistycznego:

  • Dekoracje weselne, sala biesiadna, weselna muzyka, weselne stroje dokładnie opisane w didaskaliach.
  • Obecność Państwa Młodych i gości weselnych.
  • Flirty, rozmowy, dyskusje gości.

Elementy świata fantastycznego:

  • Ożywienie zwykłego chochoła i pojawienie się innych nierealistycznych postaci – Widma, Stańczyka, Rycerza Czarnego, Hetmana, Upiora i Wernyhory – z obrazu Jana Matejki. Z wymienionymi postaciami spotkacie się dopiero w liceum – nie ma ich we fragmentach cytowanych w Waszych podręcznikach.

 

Zobacz:

Wesele – Stanisław Wyspiański

77. Przedstaw Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako dramat realistyczno-symboliczny.

Wesele – motyw literacki