Przedstaw Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako dramat realistyczno-symboliczny.

Zacznij:
Wesele to dramat, w którym realizm miesza się z symbolizmem i fantastyką. Realistycznie zarysowana akcja, w bardzo konkretnej scenerii, z bardzo konkretnymi (rzeczywistymi!) postaciami, stanowi swoistą oś konstrukcyjną dla treści symbolicznych.

Rozwiń:
Przedstaw elementy realistyczne i symboliczne Wesela:

  • Elementy realistyczne: bronowickie wesele (wzorowane na rzeczywistym – Lucjana Rydla); postacie – reprezentanci miasta i wsi; cały pierwszy akt dramatu i część scen z pozostałych aktów.
  • Elementy symboliczne: postacie fantastyczne – „osoby dramatu” – ukazujące się poszczególnym postaciom realistycznym: Chochoł – Isia, Widmo – Marysia, Stańczyk – Dziennikarz, Rycerz Czarny – Poeta, Hetman – Pan Młody, Upiór – Dziad, Wernyhora – Gospodarz; sceny, w których występują postacie fantastyczne – od pojawienia się Chochoła na początku II aktu; finał dramatu – prowadzony przez Chochoła oniryczny taniec, w którym pogrążają się biesiadnicy.

Zakończ:
Gdyby w Weselu występowały wyłącznie postacie realistyczne, byłaby to lekka komedia polityczno-społeczna. To właśnie wprowadzenie postaci symbolicznych i ich znaczeń przenosi dramat w zastrzeżony dla arcydzieł wymiar totalny – ogólnonarodowy i ogólnoludzki.

 

Zobacz:

Wesele na maturze

Czym i o czym jest Wesele Stanisława Wyspiańskiego?

Wesele – Stanisław Wyspiański

Wesele Stanisława Wyspiańskiego pytaniem o świadomość narodową Polaków.

Realizm i fantastyka w Weselu Wyspiańskiego – ich znaczenie dla kompozycji ideowej dramatu.

Wesele w pytaniach i odpowiedziach

Omów kompozycję Wesela Stanisława Wyspiańskiego

Czym i o czym jest Wesele Stanisława Wyspiańskiego?

Jakie są główne wyznaczniki artyzmu Wesela Stanisława Wyspiańskiego?