• Kochanowski pisał fraszki przez całe życie – i wówczas, gdy był wesołym żakiem, i wtedy, gdy został statecznym gospodarzem.
 • Stanowią zbiór ponad trzystu utworów. Ich skala stylistyczna jest niezwykle rozpięta: żart miesza się tu z refleksją, powadze towarzyszy rubaszny humor, liryzm graniczy z satyrą. Oddaje to renesansową tendencję do uchwycenia rzeczywistości w jej wszystkich możliwych perspektywach.
 • Z rozmaitością stylów koresponduje zróżnicowanie tematyczne. Pisze w nich poeta
  • o ułomnościach ludzkiego charakteru, które wychwytuje bystrym okiem obserwatora,
  • mówi o miłości,
  • o przemijaniu,
  • o Bogu,
  • o rodzinnym domu,
  • lipie rosnącej nieopodal,
  • o sławie i śmierci,
  • o sobie samym,
  • o fraszkach,
  • o zdrowiu…
 • Wydobywa z ludzi, rzeczy, zdarzeń to, co wydaje mu się istotne, godne utrwalenia.
 • Tworzy swoją własną wizję świata, która zgodnie z wymogami epoki, ma być możliwie kompletna. Danej fraszki nie powinno się zatem traktować oddzielnie, ale należy widzieć ją w kontekście cyklu. Każda jest małym fragmentem mozaiki, dopiero wszystkie zebrane razem składają się na pełny obraz rzeczywistości postrzeganej przez fraszkopisarza.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Fraszki Kochanowskiego

FRASZKI Jana Kochanowskiego

Czym jest fraszka? Omów fraszki Jana Kochanowskiego

Fraszki – błahostki czy wielka poezja?

Najważniejsze fraszki Jana Kochanowskiego

Przedstaw Fraszki Jana Kochanowskiego jako świadectwo renesansowej świadomości i obyczajowości.

Według jakich kryteriów możemy podzielić fraszki Kochanowskiego?

Przedstaw Fraszki Jana Kochanowskiego jako świadectwo renesansowej świadomości i obyczajowości.

Jaką filozofię zawarł Jan Kochanowski w pieśniach i fraszkach?