Według jakich kryteriów możemy podzielić fraszki Kochanowskiego? Podaj przykłady różnego typu fraszek i przykłady konkretnych utworów.

Ze względu na temat, jaki podejmują fraszki, możemy je podzielić na:

 • autobiograficzne,
  np. Do gór i lasów, Na dom w Czarnolesie
 • autotematyczne (czyli wiersze o pisaniu wierszy),
  np. Ku Muzom, Do fraszek, O fraszkach
 • filozoficzno-refleksyjne,
  np. O żywocie ludzkim, Do snu
 • biesiadne,
  np. O doktorze Hiszpanie, Za pijanicami
 • miłosne,
  np. O miłości, Do Hanny, Do Magdaleny
 • religijne,
  np. Modlitwa o deszcz, Do Pana, Na dom w Czarnolesie
 • obyczajowe,
  np. O kaznodziei, Raki, O swych rymiech
 • patriotyczne,
  np. Na sokalskie mogiły
 • epitafia,
  np. Epitafium Sobiechowi, Nagrobek Rózynie
 • swawolne, erotyczne,
  np. O rozwodzie, Na matematyka, O gospodyniej

Ze względu na budowę fraszki możemy podzielić na:

 • epigramatyczne – krótkie, zwięzłe;
 • opisowo-ilustracyjne – są ilustracją pewnego zjawiska, dominuje narracja;
 • wyznaniowo-liryczne – zazwyczaj pisane w pierwszej osobie, opisujące uczucia, doznania, refleksje podmiotu lirycznego.

 

Zobacz:

FRASZKI Jana Kochanowskiego

Przedstaw Fraszki Jana Kochanowskiego jako świadectwo renesansowej świadomości i obyczajowości.

Czym jest fraszka? Omów fraszki Jana Kochanowskiego

Fraszki Jana Kochanowskiego jako wyraz poglądów renesansowego myśliciela.

Fraszki Kochanowskiego

Pieśni i fraszki Jana Kochanowskiego

Jaką filozofię zawarł Jan Kochanowski w pieśniach i fraszkach?

O fraszkach Jana Kochanowskiego można powiedzieć, że mają renesansowy charakter. Co to według Ciebie znaczy?

Przedstaw Fraszki Jana Kochanowskiego jako świadectwo renesansowej świadomości i obyczajowości.

Jakie tematy i wartości znajdujesz we fraszkach Jana Kochanowskiego