O fraszkach Jana Kochanowskiego można powiedzieć, że mają renesansowy charakter. Co to według Ciebie znaczy? Podaj konkretne przykłady fraszek, które realizują założenia epoki.

Początek:

Fraszki, które napisał Jan Kochanowski, to poetycki zapis ówczesnej epoki, jej humanistycznych ideałów, jej obyczajów i typowej dla renesansu uczuciowości. Wyłania się z nich obraz człowieka renesansu, który afirmuje życie, bawi się, ale i rozmyśla nad życiem i światem. We fraszkach możemy znaleźć nawet refleksje egzystencjalne.

W rozwinięciu podaj konkrety.

Fraszki o charakterze autobiograficznym i filozoficznym:

 • Do gór i lasów(A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci) – epikureizm;
 • O rozkoszy – (Mas przyjąć i to, co nie k myśli było) – stoicyzm;
 • Na dom w Czarnolesie – zasada złotego środka aurea mediocritas;
 • O żywocie ludzkim – motyw theatrum mundi, refleksje o przemijaniu
  Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,
  Wszystko to minie jako polna trawa

Fraszki o charakterze miłosnym, biesiadnym, afirmujące życie, satyryczne:

 • afirmacja życia, zabawa – O doktorze Hiszpanie
 • miłość – O miłości, Do Hanny
 • biesiady, pijaństwo – Nagrobek opiłej babie, O Koźle, O kapelanie
 • satyryczne – Raki, Na starą

Dodajmy słowo o gatunku i formie

Fraszka jest gatunkiem powstałym w renesansie i stworzonym przez Kochanowskiego jakby na własne potrzeby – dzięki tym krótkim wierszykom mógł on opisywać otaczający go świat. Obecność we fraszkach postaci i motywów mitologicznych (muzy, Proteusz) jest także dowodem na ich renesansowy charakter.

Podsumowanie:

Ogrom i różnorodność tematów poruszanych we fraszkach, a także ich ścisły związek z życiem dworskim poety uprawnia nas do stwierdzenia, że odczytujemy z nich obraz ówczesnego świata. Nie ma wątpliwości, że fraszki Jana z Czarnolasu mają renesansowy charakter.

Zobacz:

FRASZKI Jana Kochanowskiego

Fraszki – błahostki czy wielka poezja?

Jaką filozofię zawarł Jan Kochanowski w pieśniach i fraszkach?

Jakie tematy i wartości znajdujesz we fraszkach Jana Kochanowskiego

Według jakich kryteriów możemy podzielić fraszki Kochanowskiego?

Przedstaw Fraszki Jana Kochanowskiego jako świadectwo renesansowej świadomości i obyczajowości.

Fraszki Jana Kochanowskiego jako wyraz poglądów renesansowego myśliciela.

FRASZKI Jana Kochanowskiego

Jakie tematy i wartości znajdujesz we fraszkach Jana Kochanowskiego

Jakie tematy porusza Kochanowski we fraszkach?