Pozytywizm nie jest epoką tak wzniosłą jak romantyzm, nie tak uduchowioną, za to bardziej realniejszą i praktyczniejszą. Pozytywizm polski da się jednak lubić, a dzieła pozostawił równie bogate.

  • Rzadko kto czytuje dziś dla własnej przyjemności dramaty romantyczne, a Lalkę lub Trylogię owszem.
  • Jeśli zaś wziąć pod uwagę efektywność pomysłów działań patriotycznych, to romantyczne powstania zakończyły się klęską, a propozycje pozytywistów miały realne szanse urzeczywistnienia.

Pozytywiści bowiem głosili:

  • ideę pracy zamiast nierównej walki;
  • ideał nauki, oświecania społeczeństwa;
  • organicyzm i pracę u podstaw zamiast indywidualizmu jednostki;
  • postulowali praktycyzm zamiast ideału „mierz siły na zamiary”;
  • pracę na polskiej ziemi zamiast walki zbrojnej;
  • utylitaryzm literatury i sztuki;
  • równouprawnienie mniejszości narodowych;
  • emancypację kobiet.

Ideały te prezentowano i propagowano w publicystyce i literaturze.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

 

Pozytywizm w Polsce

Pozytywizm – TEST 1

Twórcy epoki pozytywizmu

Twórcy literatury polskiego pozytywizmu

Program społeczny pozytywistów

Pozytywizm w Polsce