Był tytanem, a jego imię znaczy ,,przewidujący”. Prometeusz był wielkim przyjacielem ludzkości – wykradł bogom z Olimpu ogień, by podarować go ludziom. Według niektórych podań to on, Prometeusz, stworzył człowieka – z gliny i łez. Za dar ognia srodze zapłacił. Rozgniewany Zeus kazał przykuć go do skał Kaukazu, tam zaś zgłodniały sęp (lub orzeł) wyjadał mu odrastającą wciąż wątrobę. Po setkach lat męki Herakles zabił orła i uwolnił Prometeusza za zgodą Zeusa.

„Ogień prometejski”

Inaczej jest to iskra życia, ożywiające tchnienie – bo chodzi o ogień, którym Prometeusz ożywił figurę ludzką z gliny.

Dlaczego Prometeusz jest tak ważną postacią w literaturze?

Stał się inspiracją do ukształtowania postawy zwanej prometeizmem: skrajnego, bolesnego poświęcenia się dla ludzkości.

Z jaką postawą z Biblii można by porównać Prometeusza?

  • Jeśli weźmiemy sam akt stworzenia człowieka, nadania mu władzy nad ziemią, uświadomimy sobie, że jest tu Prometeusz kimś na kształt prawodawcy i nauczyciela, a żywot człowieka pod opieką tytana przypomina raj – to można przyrównać Prometeusza nawet do samego Boga.
  • Natomiast, jeśli skupimy się nad wartościami, takimi jak miłość do ludzkości i pełne cierpienia poświęcenie dla jej dobra – skojarzy się nam naturalnie Jezus Chrystus – inny wzniosły przykład mesjanizmu na rzecz ludzi.

Uwaga!
Dobrze jest pamiętać o dość istotnej różnicy:

  • Prometeusz jest typem buntownika przeciw bogom, Chrystus wypełnia wolę Boga, Prometeusz – w naszym kręgu kulturowym jest ciekawą postacią z mitologii greckiej
  • Chrystus jest sacrum, postacią ważną w wierze chrześcijan i przedmiotem kultu religijnego.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Prometeusz i mit prometejski

Prometeusz – bohater mitologii

Wymień słynne mity greckie, które poznałeś, i krótko je scharakteryzuj

Prometeusz – bohater literacki

Na czym polega uniwersalizm mitów? Omów na wybranych przykładach.

Jaką wartość dla współczesnych może mieć mit o Prometeuszu?