Zdania złożone. TEST

1. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie okolicznikowym sposobu?

A. Chodzi tam, żeby odpocząć od zgiełku miasta.
B. Martwiłam się tak, że nie zdążę na pociąg.
C. Poprosiłem, żeby oddał mi pieniądze.
D. Kupię, gdzie będzie najtaniej.

Odp. …………………………………..


2. W którym punkcie zapisano pytania, na które odpowiadają tylko zdania złożone podrzędnie okolicznikowe czasu?

A. odkąd? jak często? kiedy? po co?
B. kiedy? odkąd? jak często? jak?
C. kiedy? jak długo? odkąd? jak często?
D. dlaczego? kiedy? jak długo? jak?

Odp. …………………………………..


3. Które ze zdań jest nieprawdziwe?

A. Zdania złożone podrzędnie okolicznikowe odpowiadają na pytania okoliczników.
B. Zdania złożone podrzędnie przydawkowe odpowiadają na pytania przydawki.
C. Zdań złożonych podrzędnie okolicznikowych jest tyle, ile rodzajów okoliczników.
D. Zdanie przydawkowe w zdaniu złożonym podrzędnie określa orzeczenie.

Odp. …………………………………..


4. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie przydawkowym?

A. Nie spodziewałam się, że nie uda ci się rozwiązać to zadanie.
B. Wyjeżdżam tam, gdzie mieszka moja babcia.
C. Film, który oglądałem wczoraj, był interesujący.
D. Opowiedziała mi, co było przyczyną kłótni.

Odp. …………………………………..


5. Edyta nie poszła do kina, bo nie lubi komedii romantycznych. Jest to zdanie:

A. złożone podrzędnie dopełnieniowe,
B. złożone podrzędnie przydawkowe,
C. złożone podrzędnie okolicznikowe przyczyny,
D. złożone podrzędnie okolicznikowe celu.

Odp. …………………………………..


6. W którym punkcie znalazły się tylko zdania złożone podrzędnie okolicznikowe?

A. Chociaż padał deszcz, wyszedłem z psem na spacer. Magda powiedziała koleżankom, że w czerwcu ma urodziny. Wierzę temu, kto nie kłamie.
B. Zrobiło mi się smutno, kiedy zaczął padać deszcz. Nie odrobiłem zadania, bo zgubiłem książkę. Pojadę tam, gdzie pojadą moi koledzy.
C. Nie pojechałem na wycieczkę, bo byłem chory. Ten program był taki, jak go sobie wyobrażałam. Jadę nad morze albo w góry.
D. Pojadę tam, gdzie zabiorą mnie rodzice. Wyobrażałem sobie, że jestem królem. Zastanawiałem się, o czym powie mi mama.

Odp. …………………………………..


7. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie orzecznikowym?

A. Nie spodziewałem się, że nie przyjedziesz.
B. Ten obraz jest taki, jak go sobie wyobrażałem.
C. Zaspałem, więc nie pojechałem na wycieczkę.
D. Wszyscy mówili o tym, co wydarzyło się na przerwie.

Odp. …………………………………..


8.
Cieszy mnie, że znalazłeś nowych przyjaciół. Jest to zdanie:

A. złożone podrzędnie orzecznikowe,
B. złożone podrzędnie dopełnieniowe,
C. złożone podrzędnie podmiotowe,
D. złożone współrzędnie łączne.

Odp. …………………………………..


9. W którym punkcie znalazły się tylko zdania złożone podrzędnie dopełnieniowe?

A. Jesteś taka, jaka byłaś dawniej. Zły to ptak, co własne gniazdo kala. Oglądał film i jadł ciasteczka.
B. Wczoraj wieczorem padał deszcz. Usłyszał śpiew, więc wyjrzał przez okno. Pojechaliśmy do parku, żeby zobaczyć wiewiórki.
C. Prosiłem Marka, żeby mi pomógł. Zosia powiedziała koleżankom, że idzie do teatru. Wierzę temu, kto dotrzymuje słowa.
D. Kto ma szczęście, ten cało wyjdzie z opresji. Ja wiem swoje, ty wiesz swoje. Zapomniałem o odrobieniu lekcji.

Odp. …………………………………..


10. W jaki sposób mogą łączyć się ze sobą zdania składowe w zdaniu złożonym?

A. Za pomocą spójnika lub partykuły.
B. Za pomocą spójnika lub wykrzyknika.
C. Za pomocą spójnika lub przyimka.
D. Za pomocą spójnika lub zaimka.

Odp. …………………………………..


11. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie podmiotowym?

A. Prosiłem Krzyśka, żeby mi pomógł.
B. Niech wstanie ten, kto to zrobił.
C. Zapomniałeś wczoraj o ważnym spotkaniu.
D. Odrobiłem lekcje, więc idę na spacer.

Odp. …………………………………..


12. Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe?

A. Zdania złożone podrzędnie dopełnieniowe odpowiadają na pytania przypadków.
B. W zdaniach złożonych podrzędnie zdanie określające jest ważniejsze.
C. Zdania złożone podrzędnie podmiotowe odpowiadają na pytania: kto? co?
D. W zdaniach złożonych podrzędnie zdanie określane jest ważniejsze.

Odp. …………………………………..


13. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie orzecznikowym?

A. Nie spodziewałem się, że nie przyjedziesz.
B. Ten obraz jest taki, jak go sobie wyobrażałem.
C. Zgubiłem rękawiczki, więc kupiłem sobie nowe.
D. Wszyscy mówili o tym, co wydarzyło się na dyskotece.

Odp. …………………………………..


14. Cieszy mnie, że III b wygrała mecz. Jest to zdanie:

A. złożone podrzędnie orzecznikowe,
B. złożone podrzędnie dopełnieniowe,
C. złożone podrzędnie podmiotowe,
D. złożone współrzędnie łączne.


15. W którym punkcie znalazły się tylko zdania złożone podrzędnie dopełnieniowe?

A. Jesteś taka, jaka byłaś dawniej. Zły to ptak, co własne gniazdo kala. Oglądał film i jadł ciasteczka.
B. Wczoraj wieczorem padał deszcz. Usłyszał śpiew, więc wyjrzał przez okno. Pojechaliśmy do parku, żeby zobaczyć wiewiórki.
C. Prosiłem Marka, żeby mi pomógł. Zosia powiedziała koleżankom, że idzie do teatru. Wierzę temu, kto dotrzymuje słowa.
D. Kto ma szczęście, ten cało wyjdzie z opresji. Ja wiem swoje, ty wiesz swoje. Zapomniałem o odrobieniu lekcji.

Odp. …………………………………..


16. W jaki sposób mogą łączyć się ze sobą zdania składowe w zdaniu złożonym?

A. Za pomocą spójnika lub partykuły.
B. Za pomocą spójnika lub wykrzyknika.
C. Za pomocą spójnika lub przyimka.
D. Za pomocą spójnika lub zaimka.

Odp. …………………………………..


17. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie podmiotowym?

A. Prosiłem Krzyśka, żeby mi pomógł.
B. Niech wstanie ten, kto to zrobił.
C. Zapomniałeś wczoraj o ważnym spotkaniu.
D. Odrobiłem lekcje, więc idę do kina.

Odp. …………………………………..


18. Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe?

A. Zdania złożone podrzędnie dopełnieniowe odpowiadają na pytania przypadków.
B. W zdaniach złożonych podrzędnie zdanie określające jest ważniejsze.
C. Zdania złożone podrzędnie podmiotowe odpowiadają na pytania: kto? co?
D. W zdaniach złożonych podrzędnie zdanie określane jest ważniejsze.

Odp. …………………………………..


19. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie okolicznikowym sposobu?

A. Krzysiek lubił chodzić do lasu, żeby zbierać grzyby.
B. Martwiłam się tak, że wszyscy mi współczuli.
C. Prosiłem Maćka, żeby mi pożyczył książkę.
D. Wyjadę tam, gdzie będzie najtaniej.

Odp. …………………………………..


20. W którym punkcie zapisano pytania, na które odpowiadają tylko zdania złożone podrzędnie okolicznikowe czasu?

A. odkąd? jak często? kiedy? po co?
B. kiedy? odkąd? jak często? jak?
C. kiedy? jak długo? odkąd? jak często?
D. dlaczego? kiedy? jak długo? jak?

Odp. …………………………………..


21. Które ze zdań jest nieprawdziwe?

A. Zdania złożone podrzędnie okolicznikowe odpowiadają na pytania okoliczników.
B. Zdania złożone podrzędnie przydawkowe odpowiadają na pytania przydawki.
C. Zdań złożonych podrzędnie okolicznikowych jest tyle, ile rodzajów okoliczników.
D. Zdanie przydawkowe w zdaniu złożonym podrzędnie określa orzeczenie.

Odp. …………………………………..


22. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie przydawkowym?

A. Nie spodziewałam się, że nie przyjdziesz do szkoły.
B. Wyjeżdżam tam, gdzie mieszka moja babcia.
C. Film, który oglądałem wczoraj, był interesujący.
D. Monika powiedziała mi, co wydarzyło się w szkole.


23. Edyta nie poszła do teatru, bo nie lubiła długich przedstawień. Jest to zdanie:

A. złożone podrzędnie dopełnieniowe,
B. złożone podrzędnie przydawkowe,
C. złożone podrzędnie okolicznikowe przyczyny,
D. złożone podrzędnie okolicznikowe celu.


24. W którym punkcie znalazły się tylko zdania złożone podrzędnie okolicznikowe?

A. Chociaż padał deszcz, wyszedłem z psem na spacer. Magda powiedziała koleżankom, że w czerwcu ma urodziny. Wierzę temu, kto nie kłamie.
B. Zrobiło mi się smutno, kiedy zaczął padać deszcz. Nie odrobiłem zadania, bo zgubiłem książkę. Pojadę tam, gdzie pojadą moi koledzy.
C. Nie pojechałem na wycieczkę, bo byłem chory. Ten program był taki, jak go sobie wyobrażałam. Jadę nad morze albo w góry.
D. Pojadę tam, gdzie zabiorą mnie rodzice. Wyobrażałem sobie, że jestem królem. Zastanawiałem się, o czym powie mi mama.


25. Która z poniższych informacji bliżej określa zdanie: „Szedł i gwizdał”?

A. zdanie pojedyncze
B. zdanie wielokrotnie złożone
C. zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym
D. zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym spo­sobu
E. zdanie złożone współrzędnie łącznie
F. zdanie złożone współrzędnie wynikowe


26. Zdanie „Myślałem, że będziesz bardziej ostrożny” jest zdaniem:

A. pojedynczym
B. złożonym podrzędnie (z podrzędnym przydawkowym)
C. złożonym współrzędnie łącznie
D. złożonym podrzędnie (z podrzędnym dopełnieniowym)

Odp. …………………………………..


27. W zdaniu „Arek przegrawszy ostatnie zawody, nie został ponownie powołany do składu szkolnej drużyny” wskaż orzeczenie:

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………….


28. Który z poniższych szeregów składa się z wyrazów, pozostających w związkach rządu?

A. elegancka sukienka, czarna torebka, ładna pogoda
B. idę tam, chodzę szybko, wyglądał na zdziwionego
C. samochód ojca, szklanka mleka, córka Joli

Odp. …………………………………..


29. Do poniższego tekstu wstaw spójniki, a następnie określ, jakie rodzaje zdań wprowadzają.

A. Przekonanie, …………………………………………………………………… poniesiemy klęskę, było powszechne. zdanie …………………………………………………………………………………………..
B. Myślę, ………………………………………………………………………… twój sklep stoi w dobrym punkcie miasta. zdanie …………………………………………………………………………………………..
C. Odwiedzę cię, …………………………………………………………………………………….… będę tędy przejeżdżał. zdanie …………………………………………………………………………………………..
D. Pójdę, ……………………………………………………………………………………………………………….. to zobaczyć. zdanie …………………………………………………………………………………………..
E. …………………………………………………………………………..… dużo pracujesz, masz dobre wyniki w nauce. zdanie …………………………………………………………………………………………..


30. Do zdania: „Nagle usłyszeliśmy trzask łamiących się gałęzi” dopisz dowolne zdania składowe tak, by utworzyć:

A. zdanie złożone współrzędnie łącznie
B. zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe przyczyny
C. zdanie złożone współrzędnie wynikowo

A. Nagle usłyszeliśmy trzask łamiących się gałęzi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. Nagle usłyszeliśmy trzask łamiących się gałęzi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. Nagle usłyszeliśmy trzask łamiących się gałęzi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


31. Wyróżniona część zdania: „Powiedz, gdzie są ukryte pułapki” nie jest:

A. zdaniem podrzędnym okolicznikowym miejsca
B. zdaniem składowym w zdaniu złożonym
C. zdaniem podrzędnym dopełnieniowym
D. zdaniem podrzędnym w zdaniu złożonym podrzędnie

Odp. …………………………………..


32. Podane zdanie podziel na zdania składowe, określ je, a następnie wykonaj wykres graficzny:

Wysokie domy, które przetrwały ostatnie trzęsienie ziemi, mogą być wizytówką miasta, jeżeli zostaną na czas wyremontowane.


33. Pogrupuj podane wypowiedzenia i sporządź ich wykresy. Podkreśl wskaźniki zespolenia.

a) Przestało padać, więc poszliśmy na spacer.
b) Odrobił zadania z fizyki, ale zapomniał napisać wypracowania.
c) Dzieci biegały po łące, a mama opalała się na kocu.
d) Nie mamy czasu, zatem musimy się pośpieszyć.
e) Wiersz jest długi, więc go tylko urywkami podam.
f) Poszedłbym do kina, lecz muszę pomóc matce.
g) Możemy pójść do Tomka albo pojechać do Maćka.
h) Zrobiło się ciemno, dlatego zapaliliśmy latarki.
i) Albo kupimy telewizor, albo przestaniemy w ogóle oglądać programy telewizyjne.
j) Siedział w fotelu i uważnie słuchał wiadomości.

Uwaga! Wyraz lub grupa wyrazów, które łączą (zespalają) wypowiedzenia pojedyncze w wypowiedzenia złożone, to wskaźniki zespolenia.


34. Z trzech podanych poniżej zdań pojedynczych zbuduj kolejno zdania, o następujących wykresach:

A. ———2——— ………———3———
———1————

1 – zdanie podrzędne okolicznikowe przyczyny
2 – zdanie nadrzędne – główne
3 – zdanie współrzędne łączne
B. ——1——>…….. >———2——–– ………….——3———

Zdania:
1. Dużymi krokami nadchodzi jesień.
2. Coraz więcej kolorowych liści opada z drzew.
3. Dzieci zakładają na głowy czapki.

Odp.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


35. Podane związki wyrazów podziel na wyrażenia i zwroty.

wielka miłość, iść bez celu, śmiać się beztrosko, niezapomniane przeżycie, chodzić pieszo, nieszczęśliwa miłość, zachód słońca, przystanek tramwajowy, pisać klasówkę, rzewnie płakać, chusteczka higieniczna


36. Przekształć każde ze zdań złożonych – na pojedyncze:

a) Mała Marta jest taka, jaka ja byłam za młodu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Nie miał nadziei na to, że jego los się poprawi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) Ten, który zawsze kłamie, dziś też nie powie mi prawdy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..


37. Zdanie „Znasz takie miejsce, gdzie możemy spokojnie porozmawiać?” to:

A. zdanie złożone podrzędnie, przydawkowe
B. zdanie złożone
C. zdanie złożone współrzędnie łącznie
D. zdanie złożone podrzędnie, okolicznikowe miejsca.

Odp. …………………………………..


38. Od czasownika „tworzyć” może powstać
:

A. czas przyszły prosty
B. czas przyszły złożony


57. Zdanie: „Martwił się tym tak bardzo, że nie mógł w nocy spać.” jest zdaniem:

A. złożonym podrzędnie – okolicznikowym sposobu
B. złożonym podrzędnie – okolicznikowym stopnia (i miary)
C. złożonym podrzędnie – okolicznikowym przyczyny


39. Dokonaj rozbioru gramatycznego i logicznego zdania:

Syn mojego bardzo dobrego znajomego będzie w przyszłości architektem.

Część mowy Zdanie Część zdania
…………………………….. syn ……………………………..
…………………………….. mojego ……………………………..
…………………………….. bardzo ……………………………..
…………………………….. dobrego ……………………………..
…………………………….. znajomego ……………………………..
…………………………….. będzie ……………………………..
…………………………….. w przyszłości ……………………………..
…………………………….. architektem ……………………………..


40. W zdaniu: „Janka długo malowała portret nauczycielki.” występuje:

A. dopełnienie dalsze „portret”
B. dopełnienie bliższe „portret”
C. dopełnienie bliższe „portret” i dalsze „nauczycielki”
D. dopełnienie bliższe „nauczycielki”

Odp. …………………………………..


41. Które z podanych wypowiedzeń jest zdaniem złożonym współrzędnie łącznie?

A. „Myślę, że Mariola nie podoła temu zadaniu”.
B. Nie zdała egzaminu, ponieważ nie uzyskała wystarczającej ilości punktów.
C. Można się wypierać, ale to była twoja wina.
D. Każdy formułuje swoją zasadę i zwalcza zasadę sformułowaną przez innych”.

Odp. …………………………………..


42. W zdaniu: „Ze względu na łączącą ich przyjaźń” występuje:

A. jeden imiesłów
B. jeden czasownik
C. jeden zaimek
D. dwa przyimki


43. W zdaniu: „Mój znajomy był niegdyś znakomitym lotnikiem” orzeczeniem jest:

a) był
b) był niegdyś
c) był lotnikiem

Odp. …………………………………..


44. Związek wyrazów „matczyna miłość” jest związkiem:

A. zgody
B. rządu
C. przynależności
D. szeregiem

Odp. …………………………………..


45. W jaki związek składniowy łączą się poniższe pary wyrazów?

A. pierwsze czytanie
B. czytać tu
C. czytać książkę

a) związek zgody ……………….
b) związek rządu, ……………….
c) związek przynależności ……………….


49. Podane fakty połącz w pary różnymi spójnikami (np. bo, ponieważ, więc, gdyż) tak, by jeden stanowił przyczynę, a drugi skutek.

a) Chłopiec utonął ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Szedłem szybko ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Ryby w tym miejscu nie brały ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

d) Wojtuś był niegrzeczny ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…..nie umiał pływać.
…..rybak musiał przenieść się z wędkami na drugi brzeg.
…..już było późno.
…..nie pójdzie z mamą na lody.


50. W którym punkcie zostały zapisane tylko zdania złożone współrzędnie?

A.
Pojadę w góry albo wybiorę się nad morze.
Zapomniałem kluczy, więc muszę czekać przed domem.
Wczoraj oglądałem film, który był bardzo śmieszny.
Byłam zmęczona, ale nie przestałam czytać książki.

B.
Odrobię lekcje i pójdę do kina.
Piotr zastanawiał się, jaką ocenę dostanie z kartkówki.
Wczoraj padał deszcz, natomiast dzisiaj świeci słońce.
Maja jest pracowita, dlatego często dostaje dobre oceny.

C.
Marek po szkole odpoczywa albo odrabia lekcje.
Nie jadłem śniadania, więc byłem bardzo głodny.
Pójdę do kina, kiedy odrobię lekcje.
Kiedy wzejdzie słońce, wyruszymy nad morze.

D.
Napiszę wypracowanie albo posprzątam w pokoju.
Lubię tańczyć, więc zapisałem się na kurs tańca towarzyskiego.
Idziesz do domu czy zostajesz z nami?

Odp. …………………………………..


51. Które z podanych przysłów jest wypowiedzeniem złożonym współrzędnie przeciwstawnym?

A. Czyń, co chcesz, a patrz końca.
B. Jaki początek, taki też i koniec bywa.
C. Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.
D. Wszystko ma swój koniec.

Odp. …………………………………..


52. „Olka przeczyta książkę albo obejrzy film.” Jest to zdanie złożone współrzędnie:

A. wynikowe,
B. rozłączne,
C. przeciwstawne,
D. łączne.


53. „Byłem chory, więc nie poszedłem do kina, ale obejrzałem film w telewizji.” W wypowiedzeniu
użyto dwóch przecinków, by wydzielić:

A. zdania złożone współrzędnie: łączne i przeciwstawne,
B. zdania złożone współrzędnie: wynikowe i przeciwstawne,
C. imiesłowowy równoważnik zdania,
D. zdania złożone współrzędnie: rozłączne i przeciwstawne.


Odp.
………………………………..


54. Wykres: ––––––– … ––––––– ilustruje zdanie:

1 2
A. Nie przeczytałem książki, więc nie mogłem o niej dyskutować.
B. Zapomniałem o kanapkach, które zrobiła mi mama.
C. Pójdziesz z nami na pizzę czy znowu zostaniesz w domu?
D. Krzysiek poszedł późno spać, więc rano nie mógł wstać do szkoły.

Odp. ………………………………..


55. Które ze zdań jest nieprawdziwe?

A. Wypowiedzenie złożone współrzędnie łączne można poznać po spójniku: i, oraz, a.
B. Zdanie złożone zawiera co najmniej cztery orzeczenia.
C. Zdanie złożone zwiera co najmniej dwa orzeczenia.
D. W wypowiedzeniu złożonym współrzędnie żadne ze zdań nie określa drugiego.

Odp. ………………………………..

 

Zdania złożone TEST – odpowiedzi

1. B.,
2. C.,
3. D.,
4. C.,
5. C.,
6. B.,
7. B.;
8. C.;
9. C.;
10. D.;
11. B.;
12. B.;
13. B.;
14. C.;
15. C.;
16. D.;
17. B.;
18. B;
19.;
20.
C.;
21. D.;
22. C.;
23. C.;
23. C.;
24. B;
25. F.;
26. D.;
27. został powołany;
28. C;
29. A. Przekonanie, że poniesiemy klęskę, było powszechne; B. Myślę, że twój sklep stoi w dobrym punkcie miasta; C. Odwiedzę cię, gdy będę tędy przejeżdżał; D. Pójdę, żeby to zobaczyć; E. Jeśli dużo pracujesz, masz dobre wyniki w nauce;
30. A. Nagle usłyszeliśmy trzask łamiących się gałęzi i drzewo runęło na ziemię; B. Nagle usłyszeliśmy trzask łamiących się gałęzi ponieważ podcięte drzewo upadło na ziemię. C. Nagle usłyszeliśmy trzask łamiących się gałęzi więc uskoczyliśmy na bok.
31. A.;
32. Wysokie domy (1a), które przetrwały ostatnie trzęsienie ziemi (2), mogą być wizytówką miasta (1b), jeżeli zostaną na czas wyremontowane (3). Zdanie 1(a – b) jest zdaniem głównym, nadrzędnym w stosunku do pozostałych, zdanie 2 – jest zdaniem podrzędnym przydawkowym (pytanie: jakie? które?), natomiast zdanie 3 – podrzędnym okolicznikowym warunku (pytanie: pod jakim warunkiem?). Przypatrzmy się wykresowi:
—1a—— ——1b——
: : :
—2—— —3——

33.
a) więc, b) ale, c) a, d) zatem, e) więc, f) lecz, g) albo, h) dlatego, i) albo, j) i
1. Zdania c), j) – wypowiedzenia współrzędnie złożone łączne najczęściej połączone są za pomocą spójników: i, a, oraz, a także, zarówno…, jak i.
2. Zdania g), i) – wypowiedzenia współrzędnie złożone rozłączne najczęściej powiązane są za pomocą spójników: albo, lub, czy, bądź, albo… albo, czy to… czy to.

3. Zdania a), d), e), h) – wypowiedzenia współrzędnie złożone wynikowe połączone są najczęściej spójnikami: więc, zatem, toteż, dlatego.

4. Zdania b), f) – wypowiedzenia współrzędnie złożone przeciwstawne połączone są najczęściej spójnikami: ale, lecz, a, jednak, jednakże, zaś, natomiast, przecież.

C.;
34.
A. Ponieważ dużymi krokami nadchodzi jesień, coraz więcej kolorowych liści opada z drzew,
a dzieci zakładają na głowy czapki.
B. Dużymi krokami nadchodzi jesień, więc coraz więcej kolorowych liści opada z drzew i dzieci
zakładają na głowy czapki.
35. Zwroty: iść bez celu, śmiać się beztrosko, chodzić pieszo, pisać klasówkę, rzewnie płakać
Wyrażenia: wielka miłość, niezapomniane przeżycie, nieszczęśliwa miłość, zachód słońca, przystanek tramwajowy, chusteczka higieniczna
36. Mała Marta jest podobna do mnie. Nie miał nadziei na poprawę swojego losu. Kłamca dziś też nie powie mi prawdy.
37. A.;
38 . B. „będę tworzył”, ponieważ jest to czasownik niedokonany.
Uwaga! wyraz „stworzę” (w czasie przyszłym złożonym), to wyraz, który pochodzi od czasownika dokonanego: „stworzyć”.
39.
Część mowy Zdanie Część zdania
rzeczownik syn podmiot
zaimek przymiotny mojego przydawka przymiotna
przysłówek bardzo okolicznik stopnia
przymiotnik dobrego przydawka przymiotna
rzeczownik znajomego przydawka dopełniaczowa
czasownik będzie łącznik w orzeczeniu imiennym
wyrażenie przyimkowe w przyszłości okolicznik czasu
rzeczownik architektem orzecznik w orzeczeniu imiennym
40. C.;
41. D.;
42. A., B.;
43. był żeglarzem,
44. A.;
45. A. a), B. c), C. b);
45. A. związek zgody, B. związek rządu, C. związek przynależności;
46. A – d); B – f); pozostałe – są związkami rządu.
47. a) B., b) A., c) B., d) A., e) B. f) C.;
48. związek zgody;
49. a) Chłopiec utonął, ponieważ nie umiał pływać.
b) Szedłem szybko, bo było już późno.
c) Ryby w tym miejscu nie brały, więc rybak musiał przenieść się z wędkami na drugi brzeg.
d) Ponieważ Wojtuś był niegrzeczny, nie pójdzie z mamą na lody.
50. D.,
51. C.,
52. B.,
53. B.,
54. C.,
55. B.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Zdanie złożone

Zdania wielokrotnie złożone

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone