17. Które związki składniowe uważamy za poprawne?

 • dostać co? czy czego?
  Związek dostać czego? odnosi się tylko do chorób: dostać grypy, kataru.
  W znaczeniu «otrzymać» ten czasownik łączy się z biernikiem: dostać prezent, pracę, wypłatę.
 • pożyczyć co? czy czego?
  Ten czasownik najczęściej łączy się z biernikiem: pożyczyć książkę, wiertarkę, zapałki.
  Możliwe jest jednak jego użycie z tzw. dopełniaczem cząstkowym, czyli odnoszącym się do pewnej porcji czegoś: pożyczyć soli, mąki, kaszy.
 • używać co? czy czego?
  Należy zapamiętać, że ten czasownik ma rząd wyłącznie dopełniaczowy: używać narzędzi, wiertarki, gwoździ.
 • kupić co? czy czego?
  Łączliwość tego czasownika odpowiada czasownikowi pożyczać.
 • wspomnieć co? czy o czym?
  Wspomnieć wakacje – to przypomnieć sobie, jak było w wakacje.
  Wspomnieć o wakacjach – to mimochodem powiedzieć coś o wakacjach.
 • zapadać w co? czy na co?
  Związek zapadać na co odnosi się wyłącznie do chorob (na grypę, na katar).
  W innych znaczeniach tego czasownika używamy przyimka w: zapadać w sen, w drzemkę, w błoto, w śnieg.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Związki składniowe w zdaniu – ćwiczenia

Związki składniowe

Związki wyrazów w zdaniu

Związki wyrazów w zdaniu TEST