Znaczenie wyrazu pochodnego tkwi nie tylko w jego temacie słowotwórczym. W wyrazie lampka formant -ka oznacza, że lampa jest mała. Znaczenie danego formantu może być charakterystyczne tylko dla niego, ale nie musi.

  • ogryzek: ogryz–ek (REZULTAT tego, że ktoś ogryzł coś );
  • łamliwy: łam–liwy (łatwo dający się łamać – SKŁONNOŚĆ);
  • przepiękny: prze–piękny (bardziej niż piękny – UINTENSYWNIENIE cechy);
  • głupawy: głup–awy (mniej niż głupi – OSŁABIENIE cechy);
  • brązowozłoty: brązow–o–złoty (złoty o odcieniu brązowym – ODCIEŃ koloru)

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Funkcje formantów słowotwórczych

4. Jak rozumiesz termin „formant”? Wskaż formanty słowotwórcze w wyrazach: piekarz, kwiaciarnia, naprawa, zbieg, bladość, wyolbrzymiać, wolnomyślny.