Wybór studiów bezpośrednio wiąże się z przyszłą pracą, dlatego to tak ważna decyzja. Tym istotniejsza, zważywszy na fakt, że bezrobocie wśród młodych ludzi przekroczyło 26 procent i nadal rośnie.

 

Jaki wybrać kierunek, aby nie zasilić rzeszę młodych bezrobotnych?

W wielu przypadkach taka decyzja to wypadkowa kilku czynników:

 • tradycji rodzinnej i presji otoczenia (rodziców, znajomych, kolegów),
 • zainteresowań maturzysty,
 • oraz przypadku.

Powinno się jednak brać pod uwagę pasję, predyspozycje do wykonywania danego zawodu, a przede wszystkim możliwości pracy po danym kierunku. Lepiej być pracującym i dobrze zarabiającym agentem nieruchomości niż bezrobotnym historykiem sztuki, czy socjologiem.

Nic na to nie poradzimy, że zapotrzebowanie na humanistów nie jest tak duże jak na absolwentów politechnik i akademii ekonomicznych. Trudno będzie spełnić swoje młodzieńcze marzenia archeologom, orientalistom czy etnografom. Wielu politologów, socjologów i psychologów będzie musiał się przekwalifikować.

Dlatego, chcąc uniknąć późniejszych bolesnych rozczarowań, należy wziąć pod uwagę realia rynku pracy oraz prognozy różnych instytucji co do zapotrzebowania różnych branż na fachowców za kilka lat.

Tego typu raporty nie do końca mogą przewidzieć wszystkie czynniki, jak choćby ostatni kryzys gospodarczy, mimo to wskazują pewne tendencje i nastroje pracodawców.

 

Kogo świat będzie potrzebował?

 • Informatyka
  W świecie globalizacji i technologii cyfrowych, na pewno nie zabraknie pracy dla informatyków, programistów, analityków i operatorów baz danych. Coraz więcej danych gromadzonych jest w formie cyfrowej w tzw. bazach danych. Firmy gromadzą coraz więcej informacji o swoich klientach, konkurencji, a także informacji dotyczących samych siebie. Tego typu informacje są niezwykle cenne, wymagają więc specjalistycznej ochrony i zabezpieczeń.

  • Poszukiwani również będą specjaliści związani z mediami cyfrowymi, głównie z Internetem oraz graficy związani z branżą reklamową i rozrywkową (gry komputerowe).
  • Będzie się utrzymywało zapotrzebowanie na administratorów sieci, webmasterów i analityków systemów komputerowych.
  • Z postępem w dziedzinie technologii łączyć się będzie również zapotrzebowanie na inżynierów oprogramowania. Ma się to wiązać z szybkim rozwojem sieci komórkowych.Wymagający użytkownicy liczą na coraz nowsze, mające bogatsze oprogramowanie telefony komórkowe.
 • Zarządzanie
  Przyszłość zarządzania to połączenie wiedzy biznesowej, technologicznej oraz merytorycznego know-how. Pożądani będą menadżerowie, którzy będą potrafić przełożyć wiedzę teoretyczną na wydajność produkcji, zmniejszenie kosztów

  • i zwiększenie zysku.
 • Opieka zdrowotna
  Z roku na rok rosną nakłady na ochronę zdrowia. Z uwagi na starzenie się pokolenia wyżu demograficznego będzie wzrastało zapotrzebowanie na specjalistów z szeroko pojętej dziedziny medycyny. Przewiduje się też wzrost popytu na usługi m.in. dietetyków, okulistów, laryngologów, dentystów, rehabilitantów, masażystów, fizjoterapeutów, lekarzy domowych oraz wyspecjalizowane pielęgniarki.
  Jednym z zawodów przyszłości ma być zawód inżyniera biomedycznego, ponieważ wiąże się on zarówno z nową technologią, jak i opieką zdrowotną.
 • Finanse
  Niezmiennie firmy będą potrzebowały coraz lepszych specjalistów od finansów.

  • Z uwagi na stale rozwijający się sektor usług bankowych niezbędna będzie ich fachowa obsługa. Wzrastać ma zapotrzebowanie na fachową pomoc analityków i doradców finansowych. Zwiększy się także zatrudnienie pracowników obsługi klienta, obeznanych z technologiami interaktywnymi.
 • Usługi
  W przewidywaniach sektor usług oceniany jest jak bardzo obiecujący. Analitycy spodziewają się silnego wzrostu szczególnie w takich branżach jak motoryzacja, handel używanymi samochodami, fryzjerstwo i salony urody, usługi biurowe, usługi dla biznesu, ochronie zdrowia, pomocy społecznej, cateringu i hotelarstwie.
 • Ochrona środowiska
  To dziedzina będzie potrzebowała nowych specjalistów z uwagi na duży nacisk Unii Europejskiej na ochronę przyrody, szczególnie związanych z odnawialną energią.
  Oczywiście na świecie będzie popyt na dobrze wykształconych inżynierów budownictwa, ale poza papierami uprawniającymi do wykonywania tego zawodu trzeba będzie jeszcze znać biegle ze dwa obce języki.
  Są kompetencje, które będą potrzebne w przyszłości, niezależnie od tego, jaki sektor będzie maleć, a jakie nowe sektory powstaną. Te umiejętności to:

  • biegła znajomość języków obcych,
  • umiejętność zarządzania projektami,
  • umiejętność prezentacji,
  • zdolność do szybkiego uczenia się nowych rzeczy, w tym nowych aplikacji komputerowych,
  • kreatywność, samodzielność, przedsiębiorczość,
  • umiejętność prowadzenia własnej firmy i pracy w zespole.

Uwaga! Niezależnie od tego, jaki kierunek wybierzesz, upewnij się, które z powyższych umiejętności pozyskasz na danej uczelni.

Przewidywania

 • Na pewno nie zabraknie pracy w branżach: medycznej, informatycznej, telefonicznej, związanej z ochroną środowiska, czy świadczeniem różnych usług, w tym opiekuńczych.
 • Niewątpliwie może pojawić się wzrost zapotrzebowania na doradców, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Ciągle też rozwijają się nowe technologie, możemy więc mówić o zapotrzebowaniu na projektantów stron internetowych.
 • Specjaliści od marketingu internetowego też nie będą narzekać na brak pracy.
 • Możemy zaobserwować powrót do tradycyjnych zawodów i tradycyjnej formy prowadzenia życia. Szukamy indywidualnych wyrobów, zaczynamy dostrzegać ekologię i to, co jest związane ze zdrowym stylem życia.
 • Rozwija się również turystyka, sport i kultura, więc w obszarze rekreacji również nie zabraknie zapotrzebowania na specjalistów.
 • Specjaliści o rynku pracy najgorzej oceniają perspektywy zatrudnienia w oświacie, administracji, sektorze publicznym, rolnictwie i rybołówstwie, górnictwie oraz rzemiośle.

Prognozy dla absolwentów

Kierunki takie jak pedagogika, polonistyka, historia, psychologia, politologia, socjologia, a także marketingu i zarządzania nie są obiecujące. Radą na trudności w zatrudnieniu jest poszerzanie własnych kompetencji poprzez ukończenie kursów czy szkół podyplomowych.