PRACA strona główna

Zawody przyszłości – prognoza

Wybór studiów bezpośrednio wiąże się z przyszłą pracą, dlatego to tak ważna decyzja. Tym istotniejsza, zważywszy na fakt, że bezrobocie wśród młodych ludzi przekroczyło 26 procent i nadal rośnie.   Jaki wybrać kierunek, aby nie zasilić rzeszę młodych bezrobotnych? W wielu przypadkach taka decyzja to wypadkowa kilku czynników: tradycji rodzinnej i presji otoczenia (rodziców, znajomych, kolegów), zainteresowań maturzysty, oraz przypadku. Powinno się jednak brać pod uwagę pasję, predyspozycje do wykonywania

Robić w kompach

Dziś najszybciej rozwijającą się gałęzią polskiej gospodarki jest sektor IT. Biznes komputerowy to nie tylko produkcja sprzętu. Aby przetrwać na jakimkolwiek rynku trzeba być za pan brat z komputerem. Przemysł, handel, doradztwo prawne i finansowe, media, sztuka, reklama, czy zwykła praca urzędnicza nie obejdą się bez klawiatury, myszki i obecności w sieci. W równej cenie są technologia i informacja. Co to jest IT? Dawniej informatyka kojarzyła się z rzędami serwerów

Własna firma? Podstawowe pytania.

Własna firma to marzenie wielu młodych ludzi. Czy rzeczywiście jest to takie trudne? Marzeniem młodych ludzi jest nie tyle założenie firmy – wszak to tylko kilka biurokratycznych dokumentów – ile odniesienie przez nią sukcesu. Czy założenie firmy powinno być pierwszym krokiem własnej drogi zawodowej czy też jednym z kolejnych? Zaczynając karierę od założenia własnej firmy, niemalże niczym nie ryzykujemy. Nie mamy bogatego CV pozwalającego nam przebierać w ofertach na rynku

Detektyw od informacji

Do niedawna specjalistą od informacji był spokojny, cichy i żyjący we własnym świecie bibliotekarz. To już przeszłość. Nastały czasy dynamicznych i komunikatywnych infobrokerów. Infobroker to zawód z przyszłością. Tak oceniają specjaliści z Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę działającego przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. W Niemczech działa już ponad sto firm zajmujących się poszukiwaniem informacji na zlecenie. W USA rynek się specjalizuje. Działa tam coraz więcej firm zajmujących się

Świat cichych osobowości

W skomercjalizowanym świecie badania opinii społecznej odgrywają ogromną rolę. Żadna decyzja nie zapadnie bez odwoływania się do badań rynkowych. Pierwszą pracę w branży badawczej można podjąć już w szkole średniej lub na pierwszych latach studiów. Praca ta ma zwykle charakter dorywczy, a przeprowadzanie wywiadów kwestionariuszowych jest stosunkowo proste i nie wymaga jakichś wielkich umiejętności. Kiedy po pierwszych doświadczeniach odkryjemy w sobie duszę badacza, możemy wybrać odpowiedni kierunek studiów, który da

Ryzyko wkalkulowane w sukces

Gdybym wiedział, że się przewrócę, tobym się położył – głosi stare przysłowie. Zapewne mogłoby ono wisieć nad biurkiem wielu biznesmenów. Aby się nie kłaść i nie przewracać, wielu z nich zanim zacznie prowadzić biznes, ocenia szanse powodzenia. Kiedy zakłada się własną firmę, konieczna jest chłodna kalkulacja przedsięwzięcia – stwierdzają zgodnie biznesmeni i teoretycy biznesu. To zaoszczędzi strat finansowych oraz głębokiej frustracji. W biznesie bardzo często sprawdza się stara prawda, że

Architekt – zawód

Praca architekta polega na projektowaniu budynków i sprawowaniu nadzoru (budowlanego, autorskiego, inwestorskiego) przy ich realizacji. Do jego zadań należy m.in.: plastyczno-przestrzenne opracowywanie projektu; podejmowanie decyzji dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych; projektowanie bezpośredniego otoczenia obiektu i zagospodarowania jego działki; nadzór nad procesem legislacji i realizacji poszczególnych faz projektu. Predyspozycje Kandydaci na architektów muszą być osobami o bardzo silnej wyobraźni przestrzennej, mieć talent plastyczny, wrażliwość na formę, przestrzeń oraz na kolor i… zdolności

Agent celny (celnik)

Agent celny, nazywany popularnie celnikiem, jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym i podatkowym a podmiotem, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą. Przede wszystkim zajmuje się on wszystkimi czynnościami niezbędnymi do prawidłowego przeprowadzenia odprawy celnej: jako przedstawiciel urzędu celnego przygotowuje potrzebne dokumenty, sprawdza dokumenty dostarczone przez osobę przekraczającą granicę, dokonuje sprawdzenia przewożonego towaru; kontroluje przewożone towary głównie pod kątem ich legalności (wykrywanie przemytu, przewóz nielegalnych materiałów, zagrożonych gatunków itd.) oraz prawidłowego transportu

Administrator baz danych

Aktualnie rozwój wszelkiego rodzaju baz danych (m.in. towarowych, podatkowych, księgowych) postępuje bardzo szybko, w związku z tym administrator baz danych jest bardzo poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Administrator baz danych to osoba, która odpowiedzialna jest za tworzenie, instalowanie i zarządzanie bazą danych, czyli zbiorem różnych grup informacji danej firmy czy instytucji, zapisanych w formie cyfrowej i przetwarzanych za pomocą odpowiednich programów komputerowych. Zarządzanie bazą danych obejmuje archiwizowanie danych zgromadzonych w

Architekt wnętrz

Architekt wnętrz ma bardzo szerokie pole działania. Jest specjalistą, który zajmuje się aranżacją, wystrojem i wyposażeniem rozmaitych pomieszczeń: mieszkań, biur, banków, hoteli, restauracji, sklepów, zakładów fryzjerskich, ale także wystaw sklepowych, stoisk targowych, czasami może zająć się też scenografią albo innymi zleceniami odbiegającymi nieco od jego profesji. Inwestycje w liceum W pracy architekta wnętrz procentuje zdobyta wcześniej wiedza z historii sztuki, dlatego postaraj się już w liceum, zdobyć ją samodzielnie. Konieczna

Operator obrazu

Charakterystyka zawodu Operator obrazu to jeden z bardziej bardziej prestiżowy zawód z branży filmowej. Nadzoruje i koordynuje pracę realizatorów, kamerzystów oraz fotografów na planie. Jest łącznikiem, który przekazuje pomysły reżysera pozostałym członkom ekipy filmowej. Operator obrazu jest odpowiedzialny za jakość artystyczną i techniczną obrazu. Wraz z reżyserem ustala harmonogram zdjęciowy na planie. Przy kręceniu scen plenerowych musi uwzględnić zmieniające się warunki pogodowe, zmiany nasłonecznienia itp. Dlatego ściśle współpracuje z zespołem

Reżyser dźwięku

Czym zajmuje się reżyser dźwięku? Reżyser dźwięku odpowiada za realizowanie artystycznej wizji kompozytora, dyrygenta, lub reżysera w tworzonym przedsięwzięciu. Nadzoruje i kontroluje całokształt procesów, związanych z kreacją warstwy dźwiękowej filmu, programu radiowego lub telewizyjnego, widowiska, koncertu, lub przedstawienia. Czuwa także nad realizacją nagrań studyjnych wydawnictw muzycznych. Sprawuje nadzór techniczny i artystyczny nie tylko nad nagrywaniem, ale i nad realizacją idei i pomysłów reżysera w tworzonym dziele, w niektórych przypadkach jest także ich współautorem. Przy

Architekt krajobrazu

Architekt krajobrazu to swoisty artysta – kształtuje przestrzeń zarówno za pomocą roślin (drzew, krzewów, kwiatów) jak i elementów tzw. małej architektury (tj. pomniki, murki, ławki czy nawet kosze na śmieci). W swojej pracy musi też uwzględnić takie elementy, jak ukształtowanie terenu, rodzaj gleby czy występujące na projektowanym terenie,  np. strumienie, stawy  i oczka wodne. Zakres obowiązków architekta krajobrazu Zakres jego obowiązków jest bardzo szeroki. Tworzy projekty i programy zagospodarowania terenów zieleni miejskiej, parków,

Dziennikarstwo

By uprawiać ten zawód, kierunkowe studia nie są konieczne, niezbędna jest natomiast ciekawość ludzi i zjawisk zachodzących w świecie. Dziennikarstwo to popularny, ciekawy i mocno oblegany kierunek, na który trudniej się dostać, niż z niego wylecieć. Bycie dziennikarzem kojarzy się z powszechnym uznaniem i sympatią, wykrywaniem wielkich afer i odbieraniem za to prestiżowych nagród, jednak musisz pamiętać, że tylko niektóre nazwiska i twarze stają się znane szerokiej publiczności. Ukończenie tego kierunku

Socjolog

Relacje międzyludzkie mogą ludzi łączyć tworząc grupy społeczne, instytucje czy całe społeczeństwa, lub dzielić przez społeczne podziały. Społeczeństwo jest to więc zbiór jednostek, które ze sobą współpracują i współżyją dla dobra całości. Społeczeństwo, jako całość, istnieje więc dzięki strukturze wzajemnych relacji, a sieć stosunków międzyludzkich decyduje o tym, kim się stajemy. Jest to więc nauka o nas. Socjologia jest nauką o procesach zachodzących w społeczeństwie i o regułach rządzących grupami