Epos był najważniejszym gatunkiem epiki do czasu, kiedy zdominowała ten rodzaj literacki powieść. Później jednak te powieści, które odgrywały szczególnie ważną rolę w życiu narodu, dotyczyły ważnych wydarzeń historycznych lub kompleksowo ujmowały życie danej klasy, nazywano epopejami.

  • W literaturze powszechnej taką powieścią – epopeją jest Wojna i pokój Lwa Tołstoja, Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell czy Buddenbrookowie Tomasza Manna.
  • W literaturze polskiej miano epopei uzyskały sobie takie powieści jak: Chłopi Władysława Reymonta, nazywane epopeją chłopską, Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, a także Noce i dnie Marii Dąbrowskiej.

W typowym kształcie, klasyczny, zgodny z regułami gatunku, epos znalazł także kontynuację.

  • W średniowieczu powstał epos rycerski, nawiązujący w budowie do eposu starożytnego.
  • Przykładem eposu włoskiego jest Boska komedia Dantego.
  • Do słynnych eposów zalicza się także Raj utracony siedemnastowiecznego pisarza Johna Miltona.
  • W Polsce natomiast uprawiał gatunek eposu w XVII w. Wacław Potocki – napisał Transakcję wojny chocimskiej.
  • Natomiast najsłynniejszym eposem literatury polskiej jest Pan Tadeusz Adama Mickiewicza (epoka romantyczna).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Epos

Podaj cechy eposu na podstawie Iliady

Podaj przykłady późniejszych znanych Ci eposów. Jak odnoszą się do Iliady?

Wymień znane Ci nawiązania do eposu homeryckiego w późniejszych epokach.

Jakie cechy wskazują, że Pan Tadeusz jest eposem?