Stworzony przez Homera epos stanowił najważniejszy gatunek epicki aż do powstania powieści w czasach nowożytnych. Nic więc dziwnego, że można znaleźć wiele późniejszych jego realizacji. Nie powielały one stałego wzorca, kolejne epoki przynosiły pewne zmiany. Najszybciej zrezygnowano np. z charakterystycznych dla Homera elementów stylistycznych czy inwokacji.

 

Oto przykłady eposów powstałych po Homerze

 • Literatura starożytnego Rzymu – Wergiliusz, Eneida.
 • Średniowiecze stworzyło rozmaite odmiany eposu rycerskiego (chansons de geste) i eposu ludowego związane z lokalnymi podaniami różnych narodów. Politeizm występujący w eposie starożytnym zastąpiono monoteizmem – wiarą w jednego Boga.
  • angielski cykl Opowieść o królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu,
  • francuska Pieśń o Rolandzie,
  • hiszpański Poemat o Cydzie itd.
 • W renesansie autorzy powrócili do wzorców antycznych, wzbogacając eposy w elementy fantastyki, cudowności. Dla eposu renesansowego charakterystyczne były dwa elementy: ograniczenie roli świata pozaziemskiego i korzystanie z fantastyki, cudowności i awanturniczości wywodzących się z różnych odmian romansu.
  • Lodorico Ariosto, Orland szalony,
  • Torquato Tasso, Jerozolima wyzwolona.
 • Wiek XVII to:
  • Raj utracony Johna Miltona,
  • w literaturze polskiej Wojna chocimska Wacława Potockiego, nawiązująca do odmiany eposu rycerskiego,
  • poemat heroikomiczny, zwany epopeją żartobliwą, np. Monachomachia Ignacego Krasickiego, to również odmiana eposu. Gatunek ten jest parodią eposu homeryckiego. Jego istota polega na stworzeniu kontrastu między wysokim i patetycznym stylem wypowiedzi literackiej i błahą w gruncie rzeczy tematyką.
 • Od wieku XVIII miejsce eposu zaczęła zajmować powieść, w literaturze XIX w. jedynie Pan Tadeusz zachował wyraźne właściwości omawianego gatunku.
 • Jednak niektóre powieści dziś też nazywamy eposami. Przesądzają o tym następujące cechy: pokazanie bohatera zbiorowego w ważnym dla niego momencie dziejowym, rozlewność epicka, dużo opisów, dokładny obraz rzeczywistości. Właśnie dlatego
  • Chłopów Władysława Reymonta nazywamy epopeją wsi,
  • cechy eposu znajdziemy też np. w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
  • czy Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jakie cechy eposu homeryckiego kontynuuje Mickiewicz w Panu Tadeuszu, a co różni oba eposy?

Przedstaw najbardziej znane nawiązania do Odysei

Nawiązania do eposu homeryckiego w późniejszych epokach

Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej.

Czy Iliada jest dziełem przebrzmiałym? W czym poszukiwać jej wartości?

Pan Tadeusz jako epopeja narodowa

Iliada – pytania i odpowiedzi

Iliada do prac pisemnych

Iliada – praca domowa