Epikureizm

  • Nurt, który nakazuje człowiekowi wierzyć świadectwu zmysłów, cieszyć się życiem i korzystać z jego radości. Epikurejczycy odrzucają wiarę w siły pozaziemskie, głoszą pochwałę życia na ziemi. Nazwa nurtu pochodzi od twórcy – Epikura, żyjącego na przełomie III i II w. p.n.e. Nie należy jednak mylić tego nurtu z hedonizmem, który rozwinął się później i preferował skrajną chęć użycia wszelkich możliwych rozkoszy. Epikureizm był zdecydowanie bardziej umiarkowany, wyznawcy tego nurtu wręcz gotowi byli zrezygnować z przyjemności, aby nie poznać również goryczy cierpienia.
  • Epikurejczycy chcą wieść uporządkowane życie, w zgodzie z naturą, wśród przyjaciół – tu, na ziemi, bo w życie przyszłe nie wierzą.
  • Epikurejczycy wołali: „carpe diem”. Recepta na szczęście – wyzbyć się lęku przed śmiercią i przed bogami. Jesteśmy tylko dotąd, dopóki żyjemy. Korzystajmy z życia, bo mija i więcej nie wraca.

Stoicyzm

  • Jest to nurt materialistyczny, utworzony w III w. p.n.e. przez Zenona z Kition. Zakładał, że człowiek, by osiągnąć szczęście, musi zachować równowagę duchową, powagę, spokój i trzeźwość umysłu. Rządzić człowiekiem powinien „rozum, nie namiętności”.
  • Stoik to ktoś, kto nie poddaje się emocjom, żyje zgodnie z naturą, wyrzeka się dóbr przemijających, a w zamian osiąga szczęście. Stąd właśnie o ludziach, którzy spokojnie i z kamienną twarzą przyjmują ciosy i dary losu, mówimy, że cechuje ich stoicki spokój.

Kto wymyślił atomy?
Demokryt – twórca materialistycznego nurtu w filozofii. Uznał, że wszystko zbudowane jest z maleńkich, niewidzialnych, niepodzielnych elementów – czyli właśnie atomów.

Kto rzekł „panta rhei”?
„Panta rhei” – wszystko płynie. Albo inaczej: „niepodobna dwa razy wejść do tej samej rzeki”. Te słowa przypisuje się Heraklitowi z Efezu (VI – V w p.n.e.). Ów filozof głosił, iż nie ma rzeczy trwałych. Wymyślił teorię, iż wszystko na świecie jest w ciągłym ruchu i przetwarza się.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

 

Stoicyzm i epikureizm – dwie szkoły życia

Czym się charakteryzują nurty filozoficzne: stoicyzm i epikureizm?

Filozofia antyku

Co to jest filozofia? (na podstawie fragmentu Świata Zofii Josteina Gaardera).

Najważniejsze pojęcia z filozofii antyku

Główne kierunki filozoficzne

FILOZOFIA – TEST

Antyk – filozofia

Najważniejsze pojęcia z filozofii antyku