Czym jest Biblia dla współczesnego człowieka?

 • Biblia – źródło wartości, tematów i motywów podejmowanych we współczesnej sztuce. Człowiek współczesny, który nie zna Biblii, nie tylko nie rozumie szeregu lektur powstałych w przeciągu naszej ery, lecz także nie pojmuje wielu dzieł sztuki współczesnej.
 • Biblia jest źródłem myśli filozoficznej i religijnej, jest księgą mądrości, a oprócz tego prezentuje ludzkie wzory i postawy, które są w literaturze przywoływane, oceniane, chwalone lub krytykowane. Biblijne motywy fabularne bywają wciąż aktualne, współczesne dzieła, nawet filmy podejmują je wciąż na nowo.
 • Biblia jest także źródłem, z którego czerpią współcześni twórcy – przyswajają sobie gatunki biblijne, słownictwo, język czy rytm, dokonują stylizacji językowych. Aby umieć rozpoznać podobne zabiegi, trzeba choć w niewielkim stopniu znać świętą księgą.

 

Najstarsze prawzorce, jakie odnajdujemy w Biblii, w dużej mierze są podobne do antycznych.

W Biblii znajdziemy:

 • wyraz miłości ojcowskiej (Adam – Abel, Jakub – Beniamin, Jakub – Józef, Dawid – Absalom, Abraham – Izaak),
 • miłości macierzyńskiej: (Sara – matka Izaaka; matka Mojżesza czy sama Matka Boska),
 • miłość do Boga czy do Oblubieńca (Pieśń nad Pieśniami, Hymn o miłości),
 • zazdrość o miłość czy o władzę (Kain, bracia Józefa), poświęcenie dla ludzkości – Chrystus.

Są też wartości

 • wierność Bogu,
 • pokora, cierpienie człowieka – obrazują je dzieje Hioba, dzieje Chrystusa, postawa Abrahama itd.

Biblia ukazuje także odwieczną postawę buntu – szatana, a potem człowieka (pierwsi ludzie, Kain, budowniczowie wieży Babel, ludzkość przed potopem, Izraelici czczący złotego cielca, przypowieści itd.).

Z drugiej strony propaguje ideę miłosierdzia i wybaczania (Psalmy, postawa Józefa wobec braci, Chrystusa wobec wrogów).

Uwaga!

Ogromnie ważną, etyczną, a zarazem prawodawczą wartością Biblii jest określenie postaw dobrych i złych – głównie poprzez ustalenie Dziesięciorga Przykazań Bożych, a co za tym idzie – obietnica nagrody za życie prawe i kary za złe.

Możemy nawet wyróżnić dwie podstawowe wartości Biblii

 • w Starym Testamencie kluczową rolę odgrywa dekalog i uporządkowanie w sferze etyki,
 • w Nowym Testamencie – idea wielkiej miłości bliźniego, którą życiem i nauką propaguje Chrystus.

Zapamiętaj!

Dziełami uniwersalnymi nazywa się utwory podejmujące ponadczasowe tematy, zawierające przesłania i treści dotyczące ludzi wszech czasów i wszystkich terytoriów. Biblia jest pierwszym z nich.

Zobacz:

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/biblia/c158-biblia/wskaz-w-biblii-i-w-literaturze-antyku-nieprzemijalne-postawy-ludzkie-przyklady-uniwersalnych-wartosci-i-wiecznie-aktualnych-motywow

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/biblia/c158-biblia/na-czym-polega-uniwersalna-wartosc-biblii

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/biblia/c158-biblia/wskaz-w-biblii-i-w-literaturze-antyku-nieprzemijalne-postawy-ludzkie-przyklady-uniwersalnych-wartosci-i-wiecznie-aktualnych-motywow

Biblia i antyk – dwa źródła kultury śródziemnomorskiej

Biblia jako dzieło o człowieku

Omów rolę i znaczenie Biblii w dziejach ludzkości

Na czym polega uniwersalna wartość Biblii?

Maturalna wiedza o Biblii

Najważniejsze terminy związane z Biblią

Biblia jako źródło związków frazeologicznych

Biblia – dzieło wielogatunkowe