Uniwersalna wartość Biblii

 • Biblia to arcydzieło literatury światowej.
 • Biblia jest, obok dorobku antyku, jednym z dwu najważniejszych źródeł naszej kultury – z niej wyrasta światopogląd, system wartości i ocen, bogactwo literatury i sztuki kręgu śródziemnomorskiego.
 • Jest zapisem historii – obyczajów, zdarzeń i osób sprzed wieków. Prezentuje ludzi, ich obyczaje i poglądy z wielu epok, ale eksponuje to, co uniwersalne i niezależne od kostiumu i czasu historycznego.
 • Biblia jest sacrum – księga święta dla chrześcijan i w części Starego Testamentu – dla wyznawców judaizmu. Jest autorytetem religijnym – wyjaśnia stworzenie świata, opisuje też jego koniec w zgodzie z wiarą swoich wyznawców.
 • Zawiera uniwersalny, ogólnoludzki kodeks moralny (dziesięć przykazań Bożych), podaje, co jest dobre, a co złe.. Dekalog nie jest jedynym punktem Biblii, w którym odbiorca jest postawiony wobec zagadnień etyki, w Księdze pojawiają się też problemy dyskusyjne, postawy sporne.
 • Biblia jest magazynem, z którego czerpią pisarze, malarze, rzeźbiarze, poeci, muzycy – wszyscy artyści wszystkich gałęzi sztuki. Dlatego ten, kto nie zna w ogóle Biblii, nie zrozumie większości dzieł sztuki naszej cywilizacji. Może nie pojąć nawet zwykłej mowy, bo wiele frazeologizmów pochodzi właśnie z tego dzieła.
 • Biblia jest źródłem myśli filozoficznej i religijnej, jest księgą mądrości, a oprócz tego prezentuje ludzkie wzory i postawy, które są w literaturze przywoływane, oceniane, chwalone lub krytykowane.
 • Jest zbiorem wzorców i antywzorców postępowania. Zawiera kodeks moralny, podaje, co jest dobre, a co złe.
 • Biblia jest wielką opowieścią o człowieku, o jego uczuciach, o jego namiętnościach, o złożoności człowieczej natury. Pokazuje ludzki błąd i ludzką znakomitość. Przedstawia i tłumaczy najbardziej ludzkie lęki i postawy. Na najtrudniejsze pytania, te o powstanie życia, o Boga, o śmierć, o prawdę – daje odpowiedzi, często ubierając je w metaforyczną szatę, czasem w prostą ilustrację.
 • Jest próbą odpowiedzi na pytania nurtujące ludzkość – porządkuje sprawy życia i śmierci, cierpienia i szczęścia, definiuje człowieka.
 • Prezentuje ludzi, ich obyczaje i poglądy z wielu epok, ale eksponuje to, co uniwersalne i niezależne od kostiumu i czasu historycznego.
 • Jest dziełem artystycznie złożonym, niejednolitym, źródłem przeróżnych gatunków literackich.
 • Jest dziełem, które wpłynęło na światopogląd, kulturę, a nawet język współczesnych ludzi.
 • Biblia jest także źródłem stylizacji językowej, współcześni twórcy przyswajają sobie gatunki biblijne, słownictwo, język czy rytm. Aby umieć rozpoznać podobne zabiegi, trzeba choć w niewielkiej mierze znać Biblię. Przede wszystkim dlatego, że jest ona źródłem tematów, motywów i wartości podejmowanych we współczesnej sztuce. Człowiek współczesny, który nie zna Biblii, nie tylko nie rozumie wielu lektur powstałych w ciągu naszej ery, lecz także nie pojmuje wielu dzieł sztuki współczesnej.
 • Dla znawcy literatury jest dziełem, które obfituje w partie o niezwykłym artyzmie i szczególnej urodzie języka (np. Pieśń nad Pieśniami, Psalmy), choć są w niej także fragmenty nieliterackie (na przykład teksty prawne). Jest też zbiorem wielu przeróżnych gatunków literackich, udoskonalanych przez wieki.
 • Jest zapisem historii – obyczajów, zdarzeń i osób sprzed wieków, a każde z tłumaczeń i zmian także są wartością dla historyków. Jest wreszcie materiałem badań i przedmiotem dysput dla pokoleń teologów i filozofów.
 • Biblia jest także źródłem stylizacji językowej, współcześni twórcy przyswajają sobie gatunki biblijne, słownictwo, język czy rytm. Aby umieć rozpoznać podobne zabiegi, trzeba choć w niewielkiej mierze znać świętą księgę. Przede wszystkim dlatego, że jest ona źródłem tematów, motywów i wartości podejmowanych we współczesnej sztuce. Człowiek współczesny, który nie zna Biblii, nie tylko nie rozumie wielu lektur powstałych w ciągu naszej ery, lecz także nie pojmuje wielu dzieł sztuki współczesnej.

Zobacz:

Jakie uniwersalne postawy, wartości, uczucia ludzkie znajdziemy w Biblii?

Omów rolę i znaczenie Biblii w dziejach ludzkości

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/biblia/c158-biblia/biblia-dzielo-wielogatunkowe

Wartość Biblii

Biblijna koncepcja Boga i człowieka

Postaci mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych

Dowiedź uniwersalności Biblii jako wielkiej księgi naszej kultury.

Maturalna wiedza o Biblii