Wartość Biblii

Najstarsze prawzorce, jakie odnajdujemy w Biblii, w dużej mierze są podobne do antycznych.

W Biblii przecież znajdziemy wyraz:

 • miłości ojcowskiej (Adam – Abel, Jakub – Beniamin, Jakub – Józef, Dawid – Absalom,Abraham – Izaak),
 • miłości macierzyńskiej: (Sara – matka Izaaka; matka Mojżesza czy sama Matka Boska),
 • miłość do Boga czy do Oblubieńca (Pieśń nad Pieśniami, Hymn o miłości),
 • zazdrość o miłość czy o władzę (Kain, bracia Józefa),
 • poświęcenie dla ludzkości – Chrystus.

Istotne postawy:

 • wierność Bogu, pokora, cierpienie człowieka – obrazują je dzieje Hioba, dzieje Chrystusa, postawa Abrahama itd.
 • Biblia ukazuje także odwieczną postawę buntu – szatana, a potem człowieka (pierwsi ludzie, Kain, budowniczowie wieży Babel, ludzkość przed potopem, Izraelici czczący złotego cielca, przypowieści itd.).
 • Z drugiej strony propaguje ideę miłosierdzia i wybaczania (Psalmy, Józef wobec braci, Chrystus wobec wrogów).
 • Ogromnie ważną, etyczną, a zarazem prawodawczą wartością Biblii jest określenie czynów dobrych i złych – głównie poprzez ustalenie dziesięciorga Przykazań Bożych, a co za tym idzie – obietnica nagrody za życie prawe i kary za złe.
  Możemy nawet wyróżnić dwie podstawowe wartości Biblii:

  • w Starym Testamencie kluczową rolę odgrywa Dekalog i uporządkowanie w sferze etyki,
  • w Nowym Testamencie – idea wielkiej miłości bliźniego, którą życiem i nauką propaguje Chrystus.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Na czym polega uniwersalna wartość Biblii?

Najważniejsze terminy związane z Biblią

Przedstaw uniwersalną wymowę wybranych fragmentów ­biblijnych

Omów najistotniejsze kulturowe funkcje Biblii

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/praca-domowa-jezyk-polski/omow-role-i-znaczenie-biblii-w-dziejach-ludzkosci

Maturalna wiedza o Biblii

Biblia jako dzieło o człowieku

Biblia a filozofia

Biblia – TABELA

Biblia – MAPA MYŚLI