Poeci

  • słynna grupa Skamander,
  • Zaprzyjaźniona z nimi Maria Pawlikowska-Jasnorzewska,
  • Poeci starsi – Bolesław Leśmian i Leopold Staff,
  • Awangarda krakowska – Peiper, Przyboś (I awangarda),
  • Awangarda lubelska – Józef Czechowicz (II awangarda),
  • Indywidualiści – Władysław Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyński,
  • W Wilnie, w Żagarach – młody Czesław Miłosz,
  • Futuryści: Aleksander Wat, Anatol Stern, Stanisław Młodożeniec, Bruno Jasieński.

W prozie

  • Stefan Żeromski (Przedwiośnie),
  • Zofia Nałkowska (Granica),
  • Witold Gombrowicz (awangardowa Ferdydurke),
  • Bruno Schulz (awangardowa proza poetycka),
  • Tadeusz Dołęga-Mostowicz (satyryczna Kariera Nikodema Dyzmy),
  • Juliusz Kaden-Bandrowski (polityczna – Generał Barcz),
  • Leon Kruczkowski (kontrowersyjny Kordian i cham),
  • Maria Dąbrowska (polska saga: Noce i dnie),
  • Witkacy (nowatorskie Nienasycenie, Narkotyki),
  • Maria Kuncewiczowa (psychologiczna Cudzoziemka).

W dramacie:

Uwaga!
Awangarda w literaturze:

  • Witkacy w dramacie,
  • Witold Gombrowicz w prozie,
  • Julian Przyboś, Józef Czechowicz, futuryści w poezji.

Uwaga!
Tradycja w literaturze:

  • w prozie Stefan Żeromski, Maria Dąbrowska;
  • w poezji Bolesław Leśmian, Leopold Staff;
  • Jerzy Szaniawski w dramacie.

 

Zobacz:

Jak scharakteryzujesz stosunek twórców dwudziestolecia międzywojennego do tradycji romantycznej?

Tabela lektur dwudziestolecia międzywojennego

Poezja dwudziestolecia w Polsce

Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce – TABELA

Ugrupowania poetyckie – zestawienie

Dwudziestolecie międzywojenne – TEST 2