Ludzie bezdomni są powieścią modernistyczną i gatunkowo różnią się ogromnie od modelu powieści dziewiętnastowiecznej w wydaniu Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, a nawet Bolesława Prusa.

Oto cechy nowej powieści:

 • Brak tu zwartej, rygorystycznej kompozycji – akcja nie składa się z wydarzeń związanych zasadą: przyczyna–skutek. Czytając dzieje Judyma, obserwujemy sceny utrwalające dany moment z życia, a łączy je biografia bohatera. Oto:
  • Judym w Paryżu,
  • Judym w Warszawie,
  • Judym w Cisach,
  • Judym w Zagłębiu.
 • Jest to luźna kompozycja fabuły – można powiedzieć budowa wysepkowa.
 • W powieści istnieją epizody nie związane z akcją, takie, które mogłyby być oddzielnymi nowelkami: np. Swawolny Dyzio lub cała podróż Wiktorowej do Szwajcarii.
 • Autor odrzuca zasadę celowości – czyli podporządkowania kształtu treści idei założonej z góry, w początkach pisania utworu.
 • Subiektywizm i liryzm narracji – cechą powieści modernistycznej jest sposób przedstawienia przestrzeni i ludzi. Patrzymy na nie oczami narratora, wyczuwamy jego uczucia, jego nastrój, nie jest to zdystansowany, obiektywny odbiór. Liryczny jest pamiętnik Joasi, opisy nastrojów Judyma włącza Żeromski w powieści np. poprzez użycie mowy pozornie zależnej.
 • Synkretyzm stylu – czyli narracja powieści jest niejednolita, lecz bardzo pojemna – mamy tu symbolizm (rozdarta sosna) i naturalizm, nastrojowość przypomina zaś młodopolską lirykę, co daje siłę oddziaływania na odbiorcę.
 • Prezentacja psychiki i przeżyć bohatera. Powieść ukazuje, co w danej chwili zajmuje psychikę bohatera – i to jest zasada porządkowania opisywanych elementów świata przedstawionego – a nie na przykład następstwo zdarzeń.

 

Kompozycja Ludzi bezdomnych

 • epizodyczność,
 • subiektywna, liryczna narracja,
 • symbolizm,
 • oś konstrukcyjna – psychika, przeżycia bohatera.

Jak rozpoznać naturalizm?

 • pisarz ukazuje związek człowieka z naturą, biologiczność istoty ludzkiej, jej instynkty;
 • ważną rolę w fabule odgrywa cykl natury;
 • pisarz obnaża ciemne strony ludzkiej egzystencji;
 • stosuje drobiazgowe i drastyczne opisy.

 

Zobacz:

Ludzie bezdomni – Stefan Żeromski

Ludzie bezdomni w pytaniach i odpowiedziach

Rola sztuki w powieści Żeromskiego Ludzie bezdomni

 

Ludzie bezdomni – praca domowa

Ludzie bezdomni w pytaniach i odpowiedziach