W Chłopach mamy do czynienia z syntezą wszystkich charakterystycznych dla Młodej Polski prądów artystycznych. Kreując przedstawiany w tej powieści świat, Reymont posługiwał się środkami typowymi dla:

  • realizmu,
  • impresjonizmu,
  • symbolizmu
  • naturalizmu.

Prekursorami naturalizmu w Europie byli Flaubert i Zola. Jego główne cechy to:

 • „naukowość” metod twórczych (np. powieść to eksperyment!),
 • obiektywny, pozbawiony odautorskiego komentarza opis,
 • eksponowanie biologicznej strony ludzkiego życia
 • podkreślanie jego związku z resztą przyrody (np. silna więź ludzi z ziemią).


Naturalizm Chłopów Reymonta

W jakich partiach powieści pojawia się naturalizm?

Pisarz oparł na nim całą koncepcję życia chłopów.

 • Już sama kompozycja powieści – jej podział na cztery części odpowiadające porom roku służy zobrazowaniu uzależnienia człowieka od rytmu przyrody.
 • Chłopów obowiązuje zasada, że ziemia nie może czekać, dlatego gdy w Lipcach wiosną brakuje rąk do pracy, z pomocą spieszą gospodarze z sąsiednich wsi. Ziemi jest bowiem podporządkowane wszystko, ale też od jej plonów zależy życie ludzi.
 • Reymont ukazał dramatyczną walkę o grunt, która toczy się nawet między rodzicami a dziećmi. Posiadanie ziemi jest warunkiem przetrwania! Staje się ona przyczyną układów, zazdrości, knowań (małżeństwo Boryny z Jagną). Charakterystyczne, że w świecie bohaterów powieści liczy się wartość ziemi, nie pieniędzy.


Inne elementy naturalizmu

 • Drugim biologicznym prawem rządzącym życiem lipeckich chłopów jest instynkt płciowy. Najpełniej uosabia go Jagna, ale kierują się nim wszyscy: Maciej Boryna, Antek, Mateusz. Wszak walka Antka z ojcem o Jagnę przypomina walkę dwóch samców o samicę!
 • Opisywany przez Reymonta świat kieruje się jeszcze jedną typowo biologiczną (a więc bliską naturalizmowi) zasadą: niezwykle liczy się w nim siła. Na tych, którzy potrafią walczyć o swoje, reszta gromady patrzy z szacunkiem.
 • Obydwa instynkty: płciowy i posiadania ziemi są podporządkowane najwyższej wartości – instynktowi życia.
 • Dalej za nimi pojawia się konieczność zbudowania nawet najlichszej chatki (gniazdo) i posiadania potomstwa (przedłużenie gatunku). Takie podejście do życia obrazuje postawa Szymka, syna Dominikowej – jego siła oraz wytrwałość w zakładaniu własnej rodziny i dążenie do posiadania swojego kawałka ziemi.
 • Życiem chłopów rządzi jeszcze jeden instynkt – chęć życia w gromadzie. Najwyraźniej widać to pod koniec powieści, gdy zapada zbiorowa decyzja o wygnaniu Jagny ze wsi.


Jak pogłębić wypowiedź?

Warto przypomnieć typowo naturalistyczne opisy głodu na przednówku (z tym problemem borykali się także bogaci gospodarze) albo o dramatycznym losie komorników i starych ludzi, którzy, zdani na łaskę swoich dzieci, cierpią biedę i upokorzenia. Trzeba podkreślić, że Reymont z typową dla naturalistów surowością pokazał zanik uczuć, które wobec walki o byt tępieją, stają się czymś zbędnym i nieważnym.

Zauważ!

 • Tak jak teksty liryczne, wczesne nowele i opowiadania Żeromskiego służą przede wszystkim wyrażeniu emocji i przekonań autora, a nie rzeczowemu przedstawieniu wydarzeń.
 • Pisarz nie uniknął w nich dawki naturalistycznej bezwzględności, ale nawet najtragiczniejsze fakty tonowane są przez pierwiastek poetyckości, nastrojowości. A przesłania utworów nie mają w sobie nic z pozytywistycznych tez i moralizatorstwa. To dzieła wyjątkowo oryginalne, i na tym polega ich siła.


Zobacz:

 

Chłopi – powieść naturalistyczna. Podaj przykłady.

Naturalizm Chłopów Reymonta – w czym się przejawia?

Odwołując się do Chłopów Reymonta i utworów Żeromskiego, wyjaśnij pojęcie naturalizmu.

 

Jak znaleźć i wskazać w tekście młodopolskim naturalizm?

Dlaczego powieść Reymonta Chłopi możemy nazwać epopeją?

Przedstaw założenia, twórców i przykłady naturalizmu w Europie