Oświecenie polskie można podzielić na trzy okresy:

 • Do roku 1764 – czasy władania Sasów: Augusta II i Augusta III Mocnego, w tym wojna sukcesyjna (o panowanie Stanisława Leszczyńskiego). Czasy saskie uważane są za ostatnią fazę baroku – trudne historycznie, prowadzące do osłabienia kraju, upadku kultury i kryzysów politycznych. W tej fazie działał Stanisław Konarski – pierwszy reformator oświaty.
 • 1764 -1795 – od elekcji do abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Faza największych reform, rozkwitu kultury, prób ratowania ojczyzny. Prawdziwe polskie oświecenie, czyli czasy stanisławowskie, niestety, zakończone trzecim rozbiorem Polski.
 • 1795 -1822 – ostatnia faza oświecenia – pierwsze próby ratowania kraju podczas doby napoleońskiej (Legiony Polskie we Włoszech, udział Polaków w przemarszu Napoleona przez Europę, powstanie Księstwa Warszawskiego). 1812 – klęska Napoleona w Rosji i kongres wiedeński (1815) niweczą polskie nadzieje na długo. Powstanie Królestwo Polskie całkowicie podporządkowane Rosji, a zrywy powstańcze przypadną już romantykom. Romantyzm rozpocznie się w roku 1822 wydaniem Ballad i romansów Adama Mickiewicza.

 

Twórcy trzech nurtów w polskim oświeceniu

 • Twórcy nurtu klasycznego:
  • Ignacy Krasicki – autor satyr, bajek,
  • Franciszek Bohomolec i Franciszek Zabłocki twórcy komedii,
  • uczony Adam Naruszewicz (autor Chudego literata).
 • Sentymentalizm tworzą:
  • Franciszek Karpiński zwany poetą serca, autom znanych kolęd i pieśni religijnych,
  • Franciszek Dionizy Kniaźnin.
 • W duchu rokoka tworzą:
  • Jan Potocki (zapowiada romantyzm, to on napisał Rękopis znaleziony w Saragossie),
  • Stanisław Trembecki
  • Kajetan Węgierski.
   W twórczości Franciszka Dionizego Kniaźnina tendencje dworskiego rokoka splatają się z sentymentalnymi.

Rokoko to ulotny nurt w literaturze, pozostaje przy utworach lekkich, wdzięcznych, eleganckich – przeznaczonych raczej do rozrywki niż do głoszenia jakichkolwiek ideałów.

 

Publicyści oświeceniowi:

 • Stanisław Konarski,
 • Hugo Kołłątaj,
 • Stanisław Staszic,
 • Franciszek Salezy Jezierski,
 • Franciszek Dmochowski.

Narodziny dzieł oświeceniowych

 • 1776 r. – pierwsza polska powieść nowożytna: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki Ignacego Krasickiego
 • 1779 r. – Satyry Ignacego Krasickiego
 • 1784 r. – druga powieść Krasickiego: Pan Podstoli
 • 1791 r. – Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza
 • 1794 r. – Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale Wojciecha Bogusławskiego

Ważne postacie:

 • władca absolutyzmu oświeconego – król Stanisław August Poniatowski,
 • człowiek oświecenia – Ignacy Krasicki,
 • człowiek uczuć – sentymentalizm – Franciszek Karpiński,
 • libertyn polski – Stanisław Trembecki,
 • awanturnik, podróżnik, mistyk – Jan Potocki,
 • reprezentant rokoka – Dionizy Kniaźnin.

Mecenasi sztuki:

 • król Stanisław August
 • rodzina Czartoryskich (Puławy)
 • Szczęsny Potocki (Tulczyn)

Uwaga!

Klasycyzm zdominował polskie oświecenie – prąd najważniejszy, najbardziej nośny znaczeniowo i zgodny z filozoficzną ideologią epoki.

 • Klasycyzm polskiego oświecenia tworzy literaturę zaangażowaną w sprawy kraju, przypisuje poezji cele utylitarne (użytkowe), wraca do ideałów starożytnych.
 • Modne gatunki tego nurtu to: bajka, satyra, komedia, poemat heroikomiczny.
 • Modne są też klasyczne ideały, takie jak: jasność, harmonia, prostota, kunszt języka.
 • W tym nurcie narodzi się też powieść nowożytna i rozwiną się takie formy publicystyczne, jak esej czy felieton.

Reprezentanci klasycyzmu:

 • Ignacy Krasicki,
 • Adam Naruszewicz,
 • Franciszek Zabłocki,
 • Franciszek Bohomolec,
 • Julian Ursyn Niemcewicz.

Zobacz:

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c162-oswiecenie/oswiecenie-w-polsce

Oświecenie – Test 1

Jakie prądy literackie zdominowały polskie oświecenie?

Wstęp do oświecenia – charakterystyka epoki

Mapa literacka epoki: ośrodki, prądy i twórcy polskiego oświecenia
Jakie prądy literackie zdominowały polskie oświecenie?