Realista, który nie uważał się za realistę. Sądził, że realizmowi brak piękna i uczucia, ale głosił podobny program. Mówił o zdystansowaniu, bezosobowości i beznamiętności narratora, postulował wielką dbałość o prawdę, podejmowanie tematów z życia codziennego. Pisanie powieści poprzedzał obserwacjami i doświadczeniami, gromadził wielką dokumentację. Poświęcał swemu zajęciu wiele czasu i energii. Był samotnikiem. Pisał o idealnej miłości, o środowisku drobnomieszczańskim, podejmował też tematy historyczne, a fabułę opierał na faktach.

Najsłynniejsza powieść Gustawa Flauberta, Pani Bovary, powstała na podstawie autentycznego wydarzenia: samobójstwa żony niejakiego Delamare, prowincjonalnego lekarza. Opowieść ta wykracza jednak poza ów sensacyjny fakt. Emma Bovary przejawia prawdziwy głód uczucia, swoją postawą przedstawia życiową szamotaninę kobiety żyjącej w rzeczywistości w wyobraźni, gwałtownie poszukującej sensu życia. Flaubert obserwuje ją i mówi „pani Bovary to ja!”.

Ukuty od nazwiska tytułowej postaci termin „bowaryzm”, który wszedł do języka teorii literatury, oznacza tworzenie fikcyjnej wizji własnej osoby, wchodzenie w role innych, na przykład bohaterki romansu czy żyjącej w luksusie wielkiej damy. Znamionuje kobietę zrozpaczoną, rozczarowaną i znudzoną zwykłym życiem, niebezpiecznie wykraczającą poza konwenans.

Pani Bovary Gustawa Flauberta

To opowieść o losach Emmy Bovary, żony prowincjonalnego lekarza, kobiety znudzonej swoim życiem, która nie radzi sobie z rozbieżnością pomiędzy marzeniami a codziennością. Emma jest ładna, oczytana i wykształcona. Do tego wrażliwa i niepozbawiona wyobraźni. Literatura poruszyła najczulsze struny jej psychiki. Pani Bovary marzy o romantycznej miłości, o egzotycznym świecie odległego Paryża… Mąż zapewnia jej prozę życia i nudę codzienności na prowincji. W związku z tym Emma zaczyna sprawiać sobie kolejnych kochanków, a przez rozrzutność popada w długi. Jej kolejne romanse to jakby próba stworzenia świata z marzeń – tego innego, pełnego miłości, tak różnego od życia z Karolem Bovary. Czy to zepsucie do szpiku kości, czy za każdym razem nadzieja na prawdziwą miłość? W każdym razie na styku dwóch światów Emmy Bovary musi powstać siatka kłamstw, uzależnień, która w końcu zniszczy swoją ofiarę. W finale pani Bovary popełnia samobójstwo. Albo dlatego, że jej grzechy wyszły na jaw, albo dlatego, że nie chce dłużej żyć w świecie tak odległym od jej marzeń.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Gustaw Flaubert

Kiedy narodził się realizm?

Realizm – dominująca kategoria twórcza

Proza europejskiego realizmu