Wybierz np. Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Argumenty za wyborem:
  • możliwość przywołania wielu utworów
  • spójna, jednolita wizja Boga, świata i człowieka
Argumenty przeciw:
  • niejednolita wizja Boga, świata i własnej egzystencji (ewolucja poglądów)
  • możliwość przywołania tylko jednego zbioru wierszy: Rytmy abo wiersze polskie

BÓG

  • w Pieśniach (w tym słynny hymn: Czego chcesz od nas, Panie…) i w tłumaczeniu Psalmów Dawidowych Kochanowski wielbi Boga – Stwórcę świata, dobroczyńcę człowieka.
  • w Trenach – chwilowe załamanie światopoglądu poety, obrazoburcza wizja Boga-krzywdziciela, a nawet moment zwątpienia w Jego istnienie, ale

Człowiek jest marionetką rzuconą przez Boga między pokusy – taki obraz Boga wynika nawet z samego tytułu jednego z utworów Sępa: O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem. To nieco inne spojrzenie od wizji z Hymnu Kochanowskiego, choć utwory te powstały w przybliżonym czasie. Bóg jest wymagającym Sędzią, który osądzi człowiecze wybory, umiejętność radzenia sobie z grzechem.

ŚWIAT

Jaki piękny jest świat! – taki zachwyt wyraża Kochanowski w wielu swoich utworach. Olśniewają go zmiany pór roku, wschody i zachody słońca, drzewa (w tym sławetna czarnoleska lipa), ptaki, zwierzęta.

Szarzyńskiego nie tyle wzrusza, co przeraża zmienność pór roku, nietrwałość, kruchość życia. Nie wypisuje też peanów na cześć Boga i Jego dzieła stworzenia.

CZŁOWIEK

Człowiek to też jedno z boskich stworzeń, dodatkowo wyposażone w rozum, wolę, zdolność do uczuć. Powinien odróżniać dobro od zła i zachowywać spokój w przyjmowaniu życiowych doświadczeń.

Krucha istota, rozdwojona w sobie, walcząca z pragnieniami ducha i pokusami ciała. Na dodatek istota śmiertelna. W tej ciągłej walce ma marne szanse, by przeżyć życie z godnością.

 

Zobacz:

JAN KOCHANOWSKI biografia

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/renesans/c127-renesans-w-polsce/jan-kochanowski-i-mikolaj-sep-szarzynski-zyli-w-tym-samym-czasie-czy-tak-samo-postrzegali-boga-czlowieka-swiat

Mikołaj Sęp Szarzyński – prekursor baroku

Poezja Mikołaja Sępa Szarzyńskiego