W czym przejawia się oryginalność Petrarki jako twórcy poezji miłosnej?

Petrarka nie był pierwszym twórcą piszącym o miłości. Już w starożytności powstawały miłosne wiersze. W średniowieczu gorące uczucia do przeróżnych białogłów wyśpiewywali trubadurzy. Petrarka znał doskonale miłosne liryki dwunastowiecznych twórców z francuskiej Prowansji. Laura miała też swą włoską literacką poprzedniczkę – Beatrycze Dantego.

Czym więc różni się miłość w ujęciu Petrarki od miłości przedstawianej we wcześniejszych utworach?

  • Petrarka stworzył miłosny portret ukochanej kobiety, który później powielało wielu poetów piszących o miłości;
  • obraz miłości stworzony przez Petrarkę składa się na mit miłości nieszczęśliwej, napędzanej przez jakieś nielogiczne siły, wolę natury;
  • choć sonetów stworzył Petrarka ponad trzysta, nie zabrakło mu pomysłów i środków na ukazanie przeżyć zakochanego mężczyzny: wygłasza żarliwe apostrofy do wszystkich części ciała Laury, do jej kroków, myśli, serca, do dusz żywych i zmarłych znających miłość, posługuje się całą gamą środków stylistycznych – epitetów, porównań, metafor, antytez, kontrastów, oksymoronów;
  • w sonetach Petrarka zawarł analizę wszelkich uczuć – często ambiwalentnych – które może wy­wołać w mężczyźnie ukochana kobieta: od uwielbienia aż po gniew, od niewinnego zachwytu po zmysłowe pożądanie, od miłości po nienawiść.

Czy wiesz, że…

  • Zbiór włoskich liryków Petrarki zawiera 366 utworów (w tym 317 sonetów) – tyle dni ma rok.
  • Niektóre sonety Petrarki na polski tłumaczył Mikołaj Sęp-Szarzyński. Bliższe współczesności są przekłady Jalu Kurka (102 sonety).

 

Zobacz:

Dokonaj analizy i interpretacji sonetu 132 Petrarki

Sonety do Laury Petrarki

Sonet i petrarkizm – gdzie się zrodziły i kiedy?

Jakie problemy porusza Petrarka w sonetach?