Najlepiej na to pytanie odpowiedział w jednym z listów Zygmunt Krasiński, pisząc, że Mickiewicz „wydrukował po włosku, czego chce dla Polski”. I tak właśnie było. Mickiewicz, będąc we Włoszech w roku 1848 (Wiosna Ludów), usiłował zorganizować polski legion i jako program legionu opublikował Skład zasad. Zawarł w nim postulaty, jakie powinny obowiązywać we wzorowym państwie, przedstawił także wizję Polski jako Mesjasza narodów, kraju spełniającego wyjątkową rolę w dziejach ludzkości. Używał języka religijnego, Kościół, Słowo Boże i wiarę chrześcijańską uznał za wartości najważniejsze.

Postulaty, które najbardziej zbulwersowały opinię społeczną, to:

  • równość wszystkich obywateli kraju wobec państwa i urzędów;
  • równouprawnienie kobiet;
  • uwłaszczenie chłopów;
  • równouprawnienie Żydów („starszych braci” jako także narodu wybranego) i Słowian zamieszkałych w Polsce.

Projekt ten nie znalazł zrozumienia u współczesnych. Zygmunt Krasiński także uważał, że, być może, będą to reformy realne w przyszłości, lecz nie pora mówić o nich teraz, gdy istnieje możliwość walki zbrojnej.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Etapy życia i twórczości Adama Mickiewicza

Jakie programy walki o wolność przedstawili romantycy w swojej twórczości?

 

Omów działalność publicystyczną Adama Mickiewicza

Biografia i twórczość Adama Mickiewicza

Test wiedzy o romantyzmie z komentarzem cz. 1

Test wiedzy o romantyzmie z komentarzem cz. 2