Jakie programy walki o wolność przedstawili romantycy w swojej twórczości?

Romantyczni poeci wcielali się w role narodowych wieszczów, przewodników, historyków. Cierpieli niemalże na manię wyzwoleńczą, utożsamiali szczęście w życiu osobistym ze sprawami kraju, na kartach literatury dyskutowali o historii Polski, błędach popełnianych przez organizatorów powstań, przedstawiali też własne programy walki o wolność:

 • Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza – niemoralna droga walki z wrogiem, droga spisku i konspiracji nazwana sposobem lisa (motto z Machiavellego), użycie podstępu było sprzeczne z kodeksem rycerskim i chrześcijańskim.
 • Dziady cz. III Adama Mickiewicza – romantyczny kochanek Gustaw przeobraża się w Konrada – patriotę identyfikującego się z cierpiącym narodem i przyjmującego rolę Prometeusza. Aresztowani spiskowcy zesłani na Syberię – polscy cierpiętnicy, ich ofiara kiedyś okaże się potrzebna.
 • Kordian Juliusza Słowackiego – krytyka spiskowców – przywódców powstania listopadowego. Stworzenie opozycyjnego do Konrada z Dziadów bohatera romantycznego – Konrada, który przyjmuje zadanie ocalenia świata (jako rycerz Winkelried) i ponosi klęskę. Planuje zabić cara, ale bezsilny „pada bez czucia krzyżem na bagnecie u drzwi sypialnego cara pokoju”. Brakuje mu mocy psychicznej do zrealizowania zamierzonych zadań. „Mały jest Kordian jako wódz narodu. Wielki jest tylko, naprawdę wielki jako kreacja psychologiczna” (Juliusz Kleiner).
 • Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego – pesymistyczna wizja rewolucji zakończonej apokalipsą.
 • Pan Tadeusz Adama Mickiewicza – walka w oparciu o masy narodu, którego duchowym przywódcą miał być ksiądz Robak namawiający do poparcia Napoleona Bonapartego.
 • Trybuna Ludów (emigracyjne pismo redagowane przez Adama Mickiewicza) – tylko rewolucja wszystkich ludów może przynieść wolność Polakom i innym zniewolonym narodom.

..

Romantycy to spiskowcy!

 • Spiskowcy historyczni
  • Piotr Wysocki
  • Walery Łukasiński
  • Edward Dembowski
  • Maurycy Mochnacki
 • Spiskowcy literaccy
  • Konrad Wallenrod
  • Kordian
  • Konrad
  • Jacek Soplica (ksiądz Robak)

.

Dlaczego romantycy to pokolenie zbuntowane i walczące?

Bo musieli żyć w niewoli. Ich rodzice żyli jeszcze w wolnej Polsce, pamiętali czasy szlacheckiej wolności. Młodzi romantycy nazbyt entuzjastycznie podeszli do idei walki o wolność. Spisek w Szkole Podchorążych zaowocował powstaniem listopadowym, które zakończyło się kompletnym fiaskiem. Wydawać by się mogło, że bardziej przemyślane będzie powstanie styczniowe – niestety, również zakończone klęską.

Zapamiętaj
Tyrteizm – poezja musi pobudzać naród do walki o niepodległość, do składania ofiary z własnego życia, do bohaterstwa, zemsty za wyrządzone krzywdy. Poezja ta wolności nadawała najwyższą rangę, ukazywała perspektywę wolności za cenę zwycięstwa lub grobu, żądała bezwzględnego utożsamienia się jednostki z ojczyzną.

Walka wyzwoleńcza w literaturze XIX:

  • Dziady cz. III Adama Mickiewicza
  • Reduta Ordona Adama Mickiewicza
  • Kordian Juliusza Słowackiego
  • Śmierć Pułkownika Adama Mickiewicza
  • Sowiński w okopach Woli Juliusza Słowackiego
  • Lalka Bolesława Prusa
  • Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
  • Gloria victis Elizy Orzeszkowej
  • Warszawianka Stanisława Wyspiańskiego
  • Noc listopadowa Stanisława Wyspiańskiego
  • Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana ŻeromskiegoO żołnierzu tułaczu Stefana Żeromskiego
  • Popioły Stefana Żeromskiego

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

W jakich utworach i jak realizują romantycy hasło mesjanizmu narodowego?

W jakich utworach romantycy podejmowali temat patriotyzmu i walki o wolność ojczyzny?

W jaki sposób dramat romantyczny nawiązuje do tematyki powstania listopadowego?

Motyw walki w literaturze XIX wieku