Jakie poglądy przedstawił Zygmunt Krasiński w Psalmach przyszłości i jak ustosunkował się do nich Juliusz Słowacki w Odpowiedzi na Psalmy przyszłości?

Psalmy przyszłości napisał Zygmunt Krasiński w 1845 r., pod pseudonimem Spirydion Prawdzicki, poruszony teoriami zawartymi w broszurze O prawdach żywotnych narodu polskiego autorstwa Henryka Kamińskiego, który w przyszłej walce narodowościowej główną rolę wyznaczał wyzwolonemu ludowi. Poeta potraktował to jako nawoływanie do rewolucji i rzezi szlachty i w Psalmach przyszłości przedstawił własną teorię, którą można by sprowadzić do następujących stwierdzeń:

  • zamiast przelewać krew bratnią, należy się zjednoczyć w myśl hasła: „Jeden tylko, jeden cud; Z szlachtą polską – polski Lud”;
  • bez szlachty lud polski nie będzie w stanie istnieć;
  • należy doskonalić się przez cierpienie i działać w myśl chrześcijańskiego miłosierdzia.

Juliusz Słowacki miał na sprawę przyszłej walki o wolność Polski i roli ludu poglądy zgoła odmienne, dlatego ostro zareplikował w utworze Odpowiedź na Psalmy przyszłości, twierdząc że:

  • Krasiński nie rozumie rzeczywistego sensu dziejów;
  • rewolucja i wyzwolenie ludu to historyczna konieczność;
  • oczekiwania narodu spełni nie chrześcijańska cnota, ale krwawa ofiara;
  • rozwiązaniem nie zbratanie szlachty z ludem, tylko obalenie starych form społecznych;
  • polska szlachta i magnateria odegrały już swoją rolę (nie zawsze najlepiej).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Zygmunt Krasiński

Co wiesz o twórczości epistolograficznej Zygmunta Krasińskiego?

Przedstaw ważne wydarzenia z życia Zygmunta Krasińskiego

Czy twórczość dramatopisarska Zygmunta Krasińskiego ogranicza się tylko do Nie-Boskiej komedii?

TEST z romantyzmu