Co to jest motyw deesis?

Już na początku wypowiedzi wykaż się znajomością zagadnienia i nawiąż do korelacji literatury i sztuki w średniowieczu. Możesz zacząć tak:

Motyw deesis podobnie jak motyw danse macabre występował zarówno w sztuce, jak i w literaturze. Korelacja tych dziedzin była charakterystyczna dla średniowiecza, a wynikała z faktu, że większość ludzi była niepiśmienna. W związku z tym wszelkie prawdy religijne przekazywano prostym ludziom przede wszystkim za pomocą przedstawień wizualnych.

Motyw deesis polegał na szczególnym przedstawieniu Chrystusa Tronującego. Po Jego obu stronach stali Maryja i Jan Chrzciciel, którzy wraz z Jezusem są pośrednikami między Bogiem i ludźmi. Sytuację taką przedstawiano na planie krzyża, przy czym szczególnie ważne było w takim wypadku przeciwstawienie góra – dół jako symbol moralny i religijny.

Zwróć uwagę na sformułowania:

  • korelacja dziedzin,
  • przekaz wizualny,
  • opozycja sacrum – profanum.

Uwaga!
Nie zapomnij odwołać się do przykładów literackich: Bogurodzica, Lament świętokrzyski.

Zobacz:

Sztuka średniowiecza

Motywy maryjne w literaturze i sztuce wieków średnich