Takie pytanie pozwala odwołać się do Biblii, literatury antyku i średniowiecza.

  • Biblia – źródło motywu vanitas (Księga Koheleta), rozważania na temat ludzkiej kondycji, przemijalności wszystkich jego dzieł i czynów wobec wieczności Boga.
  • Antyk – Platon pisał o świecie idei i świecie rzeczy, które są odbiciem świata idei. Nie zapomnij użyć sformułowania jaskinia platońska, które jest odzwierciedleniem poglądów filozofa.
  • Średniowiecze – świat dzieli się na dwie części. Ta koncepcja św. Augustyna jest rozwinięciem myśli starożytnego filozofa – Platona. Św. Augustyn, który za dobro najwyższe uznał Boga, umieścił człowieka między niebem a ziemią. Dramat ludzkości polega na ciągłym rozerwaniu, szamotaniu się pomiędzy dobrem i złem, między pragnieniem ludzkiego szczęścia, a tęsknotą za wiecznością. Według filozofa człowiek stale musi wybierać pomiędzy wartościami takimi, jak: dobro – zło, niebo – piekło, zbawienie – potępienie, dusza – ciało.

Ów podział świata znajduje swe odzwierciedlenie w literaturze (np. Wielki testament Villona, Boska komedia Dantego), ale i w sztuce – na przykład w sposobie przedstawiania Sądu Ostatecznego. W centrum – Bóg-Sędzia, po prawej – zbawieni, a po lewej – potępieni.

Zobacz:

 

Średniowieczna filozofia

DUALIZM