Stagnacja czy pasmo sukcesów? Czy mamy czym się pochwalić na przestrzeni ostatnich lat? Sądząc po nagrodach – mamy. Sądząc po oczytaniu naszego społeczeństwa – niekoniecznie…

Poezja

 • Ostatnie lata upłynęły raczej pod znakiem poezji niż prozy. Świadczy o tym chociażby fakt, że na przestrzeni dwudziestu lat mieliśmy w dziedzinie poezji dwoje noblistów.
  • Czesław Miłosz dostał Nobla w 1980 roku,
  • Wisława Szymborska w roku 1996,

kiedy to raczej nikt się nie spodziewał, że drugi poeta z tego samego kraju może otrzymać tak prestiżową nagrodę. Prócz nich za wybitnych twórców uważa się:

 • Zbigniewa Herberta,
 • Adama Zagajewskiego,
 • Tadeusza Różewicza.
 • Nadal aktywni są Ernest Bryll czy też poeci Nowej Fali, dryfujący jednak od poezji zaangażowanej ku osobistemu doświadczeniu:
  • Stanisław Barańczak,
  • Julian Kornhauser,
  • Ewa Lipska.
 • Warto też wspomnieć o fenomenie poezji śpiewanej, najpierw związanej z drugim obiegiem (Jacek Kaczmarski i Grzegorz Gintrowski). Niemal wyłącznie w formie śpiewanej funkcjonują wiersze poetów Michała Zabłockiego czy Adama Ziemianina.
 • Nadal wielką popularnością cieszy się twórczość księdza poety Jana Twardowskiego.
 • W latach osiemdziesiątych zaznaczyła się zwłaszcza twórczość poetów piszących wiersze zaangażowane:
  • Bronisława Maja – redaktora krakowskiego NaGłosu,
  • Jana Polkowskiego.

Jan Polkowski debiutował w wydawnictwach podziemnych. Wydawano w nich też wiersze Barańczaka (Ja wiem, że to niesłuszne) czy piosenki Jacka Kaczmarskiego (Mury), wokół których wytworzyła się cała subkultura buntu; po 1989 roku wydano oficjalnie śpiewniki i płyty barda stanu wojennego.

 • Do miana poety kultowego urósł Zbigniew Herbert, śpiewany przez Gintrowskiego i wychwalany przez Barańczaka (Uciekinier z utopii) oraz Adama Michnika (Z dziejów honoru w Polsce).
 • Wizji literatury Maja i Polkowskiego przeciwstawiło się młode pokolenie debiutantów z lat dziewięćdziesiątych. Odchodzą oni od poezji zaangażowanej ku formalnemu eksperymentowi i prowokacji obyczajowej. Mowa o pokoleniu bruLionu (krakowskie pismo literackie). Ukazał się nawet wiersz manifest Świetlickiego Do Jana Polkowskiego. Spośród związanych z bruLionem warto wymienić:
  • Marcina Świetlickiego, lidera rockowej grupy Świetliki,
  • Jacka Podsiadłę,
  • Marcina Sendeckiego,
  • Dariusza Foksa (odłam „barbaryzujący”),
  • Krzysztofa Koehlera,
  • Marcina Barana (odłam „klasycyzujący”).

Proza

 • Ważną rolę odgrywa dziś reportaż i esej. Nowe, bardzo cenione w kraju i poza granicami książki piszą:
  • Hanna Krall (Dowody na istnienie, Tam już nie ma żadnej rzeki),
  • Ryszard Kapuściński (Heban – rzecz o Afryce, uhonorowana Ikarem, nagrodą wydawców).
 • Nadal królują dziennik i inne formy autobiografii (Kijowski, Brandys, quasi-dzienniki Konwickiego).
 • Pod koniec lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych pewne ważne książki prozatorskie ukazują się w drugim obiegu.
  • Niektóre, jak choćby Kompleks polski Tadeusza Konwickiego, tylko dlatego, że w oficjalnym wydaniu zostały dotknięte ingerencją cenzury.
  • Inne – jak Mała apokalipsa Konwickiego, Wielki strach Juliana Stryjkowskiego – powstają specjalnie dla drugiego obiegu.
 • Drugi obieg udostępnia też literaturę emigracyjną (teksty Miłosza, Gombrowicza, Wata, Herlinga-Grudzińskiego, Hłaski), przedrukowuje teksty pisarzy z zagranicy, choćby Etykę i poetykę Barańczaka.
 • Przyswaja się także polskiej literaturze zakazane arcydzieła, takie jak Archipelag GUŁ-ag, Blaszany bębenek, Rok 1984.
 • W ramach rozliczeń ze stanem wojennym ukażą się potem na przykład Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego czy Rzeka podziemna, podziemne ptaki Konwickiego.
 • Działają ważne drugoobiegowe pisma, powstałe na ogół pod koniec lat siedemdziesiątych; część z nich, jak Res Publica i Puls, utrzyma się po roku 1989 jako pisma oficjalne. Wielu pisarzy wydaje i oficjalnie, i nieoficjalnie, na przykład Konwicki. W latach osiemdziesiątych debiutuje książką Paweł Huelle – jego Weiser Dawidek to zdaniem wielu najbardziej znaczący debiut tej dekady.
 • W latach dziewięćdziesiątych kontynuują swą twórczość:
  • Tadeusz Konwicki,
  • Andrzej Szczypiorski (Noc, dzień, noc),
  • Marek Nowakowski (Grisza, ja tiebie skażu),
  • Józef Hen.
 • i autorzy tzw. nurtu wiejskiego:
  • Edward Redliński (Szczuropolacy, przemienieni potem w Szczurojorczyków, Krfotok)
  • Wiesław Myśliwski (Widnokrąg), laureat Nagrody Literackiej NIKE.
 • W prozie zaznacza się grono debiutantów, wielu z pokolenia bruLionu.
  • Manuela Gretkowska (My zdies’ emigranty, Kabaret metafizyczny, Tarot paryski, Namiętnik, również autorka scenariusza do kontrowersyjnej Szamanki) posługuje się aluzją literacką, formalnym eksperymentem, otacza ją aura skandalu.
 • BruLionowi towarzyszy refleksja młodych krytyków:
  • Jarosława Klejnockiego,
  • Jerzego Sosnowskiego,
  • Krzysztofa Vargi.
 • Inni debiutanci to:
  • Paweł Huelle (Weiser Dawidek, Opowiadania na czas przeprowadzki – proza gdańska, związana z tematem dojrzewania, dzieciństwa, małą ojczyzną);
  • Jacek Baczak, autor wstrząsającej książki o starości i umieraniu Zapiski z nocnych dyżurów;
  • Olga Tokarczuk (Podróż ludzi księgi, E.E., Prawiek i inne czasy, Dom dzienny, dom nocny – proza magiczna);
  • Izabela Filipiak (Śmierć i spirala, Absolutna amnezja – proza feministyczna, eksperymentalna);
  • Andrzej Stasiuk (Mury Hebronu, Opowieści galicyjskie, Biały kruk, Dukla, Dziewięć – ucieczka w Beskidy, motyw warszawskiego lumpa i outsidera literatury, świadomość trzydziestolatka);
  • Małgorzata Saramonowicz (Siostra, Lustra – „kryminał metafizyczny”);
  • Zyta Rudzka (Pałac cezarów, Białe klisze – proza poetycka);
  • Magdalena Tulli (Sny i kamienie, W czerwieni – proza poetycka).
 • Spośród starszych pisarzy warto wymienić na przykład:
  • Jerzego Pilcha, felietonistę, autora groteskowej powieści Spis cudzołożnic,
  • Tomka Tryznę (Panna Nikt),
  • Antoniego Liberę (Madame).
 • Jeśli chodzi o esej, króluje Czesław Miłosz, zwraca uwagę tom Zbigniewa Herberta Martwa natura z wędzidłem, nawiązanie do Barbarzyńcy w ogrodzie.

Zobacz:

Jakie podokresy w polskiej literaturze powojennej możesz wyróżnić?

Polska literatura współczesna – zestawienie

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c352-wiek-xx-zestawienie/przeglad-lektur-polskiej-literatury-wspolczesnej

Literatura współczesna (przegląd)

Literatura lat 1980-2000. Co możesz o niej powiedzieć?