Naczelna idea:

Teatr jest miniaturą świata realnego, świat jest teatrem!

Koncepcja theatrum mundi

 • Świat jest teatrem, aktorami ludzie.
 • Świat to scena – ludzkie życie toczy się według scenariusza odgórnie ustalonego, od dawna nakreślonego przez siły wyższe.
 • Podstawowa cecha – UMOWNOŚĆ.
  Umowność jest wyrazem idei: świat przedstawiony na scenie jest metaforą świata rzeczywis­tego. Naczelną zasadą tego świata musi być ład moralny.
 • Podział tragedii na akty i sceny!
 • Źródłem inspiracji dla Szekspira były wierzenia ludowe, podania, baśnie i misteria.

 

Dramat szekspirowski

 • Szekspir zerwał z antyczną zasadą trzech jedności: miejsca, czasu i akcji:
  • utwory Szekspira rozgrywają się w kilku przestrzeniach,
  • akcja trwa nawet kilkanaście lat,
  • obok wątku głównego zawiera również wiele motywów pobocznych.
 • Zniósł również obowiązującą w dramacie antycznym obecność chóru.
 • Odstąpił również od zasady odpowiedniości stylu do treści, czyli tak zwanej zasady decorum. Według tej zasady tragedie pisane były stylem wysokim, czyli językiem doniosłym, pełnym dostojeństwa i poetyckim, – jedynie bohaterowie komedii mogli posługiwać się językiem potocznym i nie stronić od rubaszności. Język dramatów Szekspira nie jest tak patetyczny i koturnowy jak tragedie antyczne. Autor stosuje również humor oraz elementy farsy.
  • U Szekspira język poezji miesza się z językiem ulicy, a sceny gminne przeplatają się z wzniosłymi dialogami.
  • Wedle zasady decorum bohaterami tragedii mogli być tylko ludzie szlachetnie urodzeni, u Szekspira pojawiają się również bohaterowie niższego stanu.
 • Szekspir wprowadził również sceny zbiorowe, czym zanegował obowiązującą od czasów starożytności, a wprowadzoną przez Sofoklesa zasadę, iż na scenie mogą na raz znajdować się nie więcej niż trzy osoby.
 • Wplótł do tragedii wątki komediowe. Obok powagi i patosu widać w jego dziełach groteskę i humor.
 • Nie unika przedstawiania w dramacie scen krwawych, drastycznych. Ukazuje je bezpośrednio, a nie opowiada o nich, jak to się działo w przypadku tragedii antycznej.
 • Cechą nową jest też zmienność charakterów występujących postaci.
  W dramacie antycznym bohaterowie pozostawali tacy sami od początku do końca sztuki. Bohaterowie Szekspira ulegają często transformacjom zarówno pozytywnym, jak i negatywnym, popadają w najbardziej skrajne stany emocjonalne: od pragnienia czynu do obezwładniającej niemocy, od miłości do nienawiści, od słabości do poczucia siły itp. Są postaciami wielowymiarowymi, bardziej skomplikowanymi. Mają bogate życie psychiczne.
  Przykłady:

  • Makbet z człowieka honoru i szlachetnego rycerza zmienia się w rozchwianego wewnętrznie tyrana i despotę,
  • Lady Makbet z twardej wspólniczki zbrodni – w obłąkaną kobietę.
 • Bohaterowie szekspirowscy sami kształtują swój los, na ich życie mają wpływ jedynie podejmowane przez nich decyzje. To przeciwieństwo antycznego wariantu tragedii. Tam losem bohaterów rządziło fatum – straszliwa siła ferująca wyroki, przed którą nie było ucieczki.
 • Szekspir wprowadził również do teatru dwuplanową kompozycję, czyli współistniejące obok siebie płaszczyzny realistyczną i fantastyczną co było nie do pomyślenia w dramacie antycznym.
 • W utworach Szekspira zwraca uwagę wprowadzanie fantastyki i baśniowości (zjawy, rusałki, wiedźmy, siły nadprzyrodzone), jak również traktowanie przyrody jako współuczestnika wydarzeń, nie tylko ich tła.
 • Inne niż w antyku jest pojęcie tragizmu; nie wynika on z fatum, ale z decyzji i działań bohaterów. U Szekspira dominuje tragizm wewnętrzny, źródłem nierozwiązywalnych konfliktów jest psychika ludzka, konflikty między sprzecznymi racjami i namiętnościami samej postaci. Jednak podobnie jak w antyku konflikt tragiczny prowadzi do końcowej katastrofy.

 

Dziesięć kamieni milowych teatru

 • Antyk
  Tragedia grecka. Rodzi się kanon. Sofokles i zasada trzech jedności. Chór konieczny.
 • Średniowiecze
  Misteria, przedstawienia religijne, trupy wędrowne. Wyrosłe z dramatu liturgicznego, rozgrywane w plenerze lub kościołach.
 • Renesans
  • Tragedia renesansowa – nawiązanie do dramatu antycznego(np. Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego)
  • Tragedia szekspirowska. Odejście od kanonu antycznego.
 • Oświecenie
  Powrót do klasyki. Wzory antyczne nawet w komedii (już w XVII w. u Moliera).
 • Romantyzm
  Zachwyt, fascynacja Szekspirem. Rodzi się wielki dramat romantyczny.
 • Realizm
  Pokazać prawdę, świat taki, jaki jest. Aż do naturalizmu – jak piją kawę – niech pachnie na scenie kawą.
 • Młoda Polska (Modernizm)
  • Teatr symboliczny.
   Symbol głównym środkiem wyrazu, jak w Weselu Wys­piańskiego.
 • Współczesność
  • Teatr awangardowy.
   Groteska, absurd, ­Czysta Forma.
   Wszystko, tylko nie realny świat. Jak u Witkacego.
  • Antyteatr
   Pomysłodawca: Beckett. Oszczędna sceneria i fabuła. Bohater nic nie robi, bo po co? Akcja się nie dzieje – jesteśmy w antyteatrze…
   Ale dyskutowane są rzeczy pryncypialne.

 

Jak wyglądał teatr Szekspira?

 • Był wielobocznym budynkiem, w jednej jego części umieszczano na podwyższeniu scenę.
 • Wokół były miejsca dla widowni: najtańsze stojące na parterze, wyżej drewniane galerie dla zamożniejszych widzów.
 • Wspaniale, bogato prezentowały się kostiumy (często dary możnych mecenasów), scenografia jednak bywała zaskakująco uboga (np. jej rolę pełnił napis: „Tu jest las”).
 • Na scenie występowali mężczyźni, role kobiece grali młodzi chłopcy.

W skrócie

Dramat klasyczny:

 • reguła trzech jedności
 • najwyżej trzy osoby na scenie
 • zasada decorum – używanie wysokiego, dostojnego stylu
 • „bezkrwawe sceny” – unikanie scen brutalnych

Dramat ­szekspirowski:

 • odrzucenie reguły trzech jedności:
 • teatr przestrzenny, wielowątkowy,
 • obejmujący długie odcinki czasu
 • wiele postaci na scenie, możliwość scen zbiorowych i batalistycznych
 • odrzucenie zasady decorum
 • sceny drastyczne, brutalne: pojedynki, zabójstwa
 • postacie fantastyczne
 • czarownice z Makbeta (uosabiają świat zła)
 • duchy (duch ojca Hamleta, duch Banka)
 • Tego w antycznym dramacie nie znajdziemy.

 

Szekspir a romantyzm

Z wielką namiętnością zwrócił się ku dziełom Szekspira romantyzm – by nawiązywać, czerpać wątki, kontynuować.
Postaci monologujących bohaterów, ich hamletyzm, obecność zjaw, czarownic i przepowiedni – to przejawy szekspiryzmu w dziełach Mickiewicza, Słowackiego i innych romantyków.

Przestrzenie szekspirowskie:

 • las – ważna przestrzeń szekspirowska
  • Las Ardeński (Jak wam się podoba),
  • Las Birnam (Makbet)
 • zamek

U Szekspira realna przestrzeń miesza się ze światem fantazji i baśni.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Czym odznacza się dramat szekspirowski?

Czym odznacza się dramat szekspirowski?

22. Na czym polega tragizm bohatera dramatu Szekspirowskiego? (omów problem na wybranym przykładzie).

Szekspirowska Anglia

TEST z Szekspira z komentarzem

Wskaż cechy dramatu szekspirowskiego na przykładzie Makbeta

 

Teatr antyczny i szekspirowski

Tragizm bohaterów tragedii antycznych i tragizm w dramatach Szekspira – ukaż podobieństwa oraz różnice, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

Szekspir jest nowatorem w dziedzinie kompozycji dramatu. Jakie wprowadził zmiany?

Porównaj tragizm bohatera antycznego i bohatera szekspirowskiego; przywołaj w tym celu odpowiednie przykłady literackie

Szekspir jest nowatorem w dziedzinie kompozycji dramatu. Jakie wprowadził zmiany?

Przemiany dramatu