Wielka reforma teatru – to ważne wydarzenie epoki

Mianem tym określa się akcję ludzi teatru: dramatopisarzy, reżyserów, którzy wystąpili przeciw naturalizmowi i realizmowi w teatrze. Przeciw iluzjonizmowi i próbom odtworzenia na scenie rzeczywistego świata (m.in. przez sprowadzanie zwierząt na scenę, rozpylanie potrzebnych zapachów, drobiazgowość stroju itp.; np. w sztuce Rzeźnicy wieszano autentyczne połcie mięsa, w innych wypuszczano na scenę kury). Nowatorom nie podobała się ta maniera, podobnie zresztą jak gra aktorska, pełna patosu, przesadnej dykcji i sztuczności. Postulowano też teatr autonomiczny – tzn. traktowa­ny jako odrębna dziedzina sztuki.

Reformatorzy

  • Edward Craig – Anglik – stworzył zasadę autonomii teatru. Uważa się, że to od niego zaczęła się właściwa wielka reforma teatru.
  • Adolf Appia – Szwajcar. Teatr dziełem „sztuki żywej” – reformator, który zaczął wykorzystywać grę świateł i cieni, odszedł od malarskości sceny.
  • Konstanty Stanisławski i MChAT (Moskiewski Teatr Artystyczny).
    Rosyjski reformator odegrał wielką rolę w rozwoju teatru. Proponował zupełnie inną grę aktora i pracy zespołu, którą nazywano duchowym realizmem. Metoda Stanisławskiego polegała na „pobudzeniu podświadomego systemu twórczego”, przeżywaniu swojej roli.
  • Max Reinhardt – reformator niemiecki (właśc. Austriak), reżyser, który zdobył wielką sławę dzięki swoim nowatorskim pomysłom. Należał do nich m.in. Król Edyp wystawiony w berlińskim cyrku dla wielotysięcznych tłumów (wskrzeszenie tradycji antycznej) lub Hamlet we współczesnych strojach i mundurach. Reinhardt był eklektykiem – co znaczy, że reżyserował różny repertuar i rozmaite stylistyki teatralne.
  • Antonin Artaud – francuski twórca „teatru okrucieństwa”. Według niego teatr powinien ukazywać ludzką podświadomość, odnajdywać pierwotne wartości duszy ludzkiej, wstrząsnąć wrażliwością widza – poprzez manifestowanie tych najbardziej mrocznych stanów podświadomości. Teatr ma dać widzowi rzetelną materializację snów, w których wyjdą na jaw jego skłonność do zbrodni i obsesje erotyczne, jego brutalność i utopijne wyobrażenia o życiu.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Wielka reforma teatru

Cóż to takiego – teatr okrucieństwa?

Wielka reforma teatru

MODERNIZM – TABELA

Teatr – słownik pojęć

Teatr i dramat XX wieku

Teatr w Polsce

Teatr – najważniejsze informacje

Teatr