Jan Twardowski

Suplikacje

Suplikacje
Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty – (1)
Iżeś stworzył papugę, zaskrońca, zebrę pręgowaną – (2)
kazałeś żyć wiewiórce i hipopotamom –
teologów łaskoczesz chrabąszcza wąsami –
dzisiaj, gdy jest mi tak smutno i duszno, i ciemno – (3)
uśmiechnij się nade mną (4)

 • Tytuł
  Suplikacja to modlitwa kościelna skierowana do Boga w czas zagrożenia. Najbardziej znana brzmi:
  „Święty Boże! Święty Mocny! Święty a Nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami!”.Poeta nawiązuje do tej suplikacji i trochę ją przekształca – Stwórca w tym wierszu jest i święty, i mocny – ale jest także uśmiechnięty. O ile tradycyjna suplikacja jest zbiorową prośbą wiernych do Boga, tu przybiera ona charakter osobistej prośby. Podmiot mówiący prosi Stwórcę o Jego uśmiech w trudnej sytuacji osobistej – kiedy jest mu smutno i ciemno.
 • (1) Nawiązanie do Księgi Rodzaju
  W tej księdze zawarty jest opis stworzenia świata. Jak wiemy, tuż przed stworzeniem człowieka Bóg stworzył zwierzęta, którym człowiek miał nadać nazwy. W Biblii nie zostały wymienione poszczególne gatunki. Poeta dla przykładu wymienia jednak kilka, humorystycznie zestawiając egzotyczne zwierzęta (zebrę, hipopotama itd.) z pospolitymi, takimi jak wiewiórka czy chrabąszcz.
 • (2) Jak został ukazany Bóg?
  • potężny i wszechmocny
  • ale „uśmiechnięty”, bliski człowiekowi, przyjacielski wobec ludzi
  • ostoja ludzi, Ten, który może dać im wsparcie w trudnych chwilach
  • obdarzony poczuciem humoru, łaskoczący teologów wąsami chrabąszcza
  • stwórca świata przyrody
  • kreator
 • (3) Osobisty charakter utworu
  Być może „ja” liryczne można utożsamiać z autorem wiersza – księdzem i poetą. Utwór ma charakter bardzo osobistej rozmowy z Bogiem, modlitwy, co podkreślają zaimki osobowe takie jak „gdy mi tak smutno” i „uśmiechnij się nade mną”.
 • (4) Jak został ukazany człowiek?
  • pokłada ufność w Bogu
  • nie boi się Go
  • odczuwa smutek
  • uważa Boga za przyjaciela

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jan Twardowski na maturze

Twórczość księdza Jana Twardowskiego

Scharakteryzuj poezję księdza Jana Twardowskiego

Jan Twardowski – matura