Zdania klucze

Jak pisać o twórcy?

 • Twórca wniósł do literatury nowe postrzeganie dość już zużytego tematu.
 • Możemy go śmiało nazwać nowatorem.
 • Typowe dla tego autora jest takie a takie podejście do spraw ludzi i świata.
 • Typowa dla poety postawa to postawa erudyty, romantyka, mistyka, realisty.
 • Twórca ujawnia w tych słowach swoje osobiste poglądy.
 • Pisarz zdradził własne poglądy, pisząc, że…
 • Możemy go śmiało nazwać nowatorem.

Autor inaczej

 • pisarz, poeta, publicysta, twórca
 • autorytet, jakim jest w dziedzinie…
 • prekursor, nowator
 • skandalista
 • kontynuator nurtu…
 • wpisuje się w krąg… (wyznawców, realistów, moralizatorów)
 • twórca awangardowy
 • klasyk, tradycjonalista
 • piewca (natury, klasycyzmu, piękna, brzydoty)
 • reprezentant nurtu
 • przedstawiciel szkoły
 • wszechstronnie uzdolniony artysta
 • umysł renesansowy
 • wyznawca ideologii swojej epoki
 • kreator ideologii swojej epoki
 • jeden z najpotężniejszych umysłów swoich czasów

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak wyrazić swoją opinię?

Jak podkreślić wagę wypowiedzi?

Jak wprowadzić nową myśl?

Jak wprowadzić cytat