Zdania klucze

Jak pisać o wierszu?

 • Utwór wzbudza sprzeczne uczucia.
 • Wiersz Staffa skłania do refleksji nad tym co w życiu wartościowe.
 • Ten utwór to mały poetycki traktat o etyce.
 • Wiersz Mickiewicza to liryczne wyznanie miłości.
 • Liryk Słowackiego to poetycki list.
 • Mamy do czynienia z oryginalnym utworem nawet w zestawieniu z awangardowymi pomysłami poetów współczesnych.
 • To utwór klasyczny wpisuje się krąg liryki miłosnej.
 • Podmiot liryczny ujawnia swoje uczucia…
 • Mamy do czynienia z liryką wyznania (konfesyjną)…
 • W tym przypadku podmiot liryczny ujawnia się jak sam autor…
 • Głos mówiący skupia się na relacji (opisie, ekspresji uczuć, refleksji)…
 • Podmiot liryczny reprezentuje głos ogółu.
 • Wypowiedź podmiotu lirycznego zdradza głęboki indywidualizm osoby mówiącej.
 • Dominantą kompozycyjną wiersza jest kontrast.
 • Podmiot liryczny wciela się w znanego bohatera (nakłada maskę, wciela się w rolę)…
 • Poeta oparł kompozycję utworu na pomyśle zestawienia dwóch racji…
 • Istotą utworu jest autorefleksja…
 • Temat główny został ujawniony w tytule…
 • W tym utworze dominuje ekspresja uczuć autora…
 • Pomysł poetycki autora sprowadza się do…
 • Sens wiersza zawiera się w zdaniu…
 • Przesłanie utworu sformułować można następująco…
 • Radosny nastrój utworu to tylko pozór w gruncie rzeczy temat główny jest bardzo poważny…
 • Ten utwór to swoista gra z czytelnikiem o to w nim chodzi.

O wierszu czym jest

 • listem poetyckim np. „Rozłączenie” Słowackiego
 • wyznaniem credo poety np. „Curriculum vitae Staffa”
 • poetyckim pejzażem, kadrem, fotografią
 • dialogiem np. „Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”
 • scenką udramatyzowaną jak wyżej
 • manifestem programowym epoki na przykład „Romantyczność” Mickiewicza
 • testamentem poetyckim np. „Testament mój„ Słowackiego
 • filozoficzną refleksją wiele wierszy Szymborskiej, np. „Nic dwa razy”, „Nienawiść”
 • popisem sztuki rymotwórczej w wielu przypadkach barokowej poezji, np. „Niestatek” Morsztyna
 • apostrofą do…
 • rekonstrukcją poetycką na temat ciągu dalszego wydarzeń np. „Tren Fortynbrasa” Herberta

Kto w nim mówi

 • Podmiot liryczny ujawnia swoje uczucia
 • Mamy do czynienia z liryką wyznania (konfesyjną).
 • W tym przypadku podmiot liryczny ujawnia się jak sam autor.
 • Głos mówiący skupia się na relacji (opisie, ekspresji uczuć, refleksji).
 • Podmiot liryczny reprezentuje głos ogółu.
 • Wypowiedź podmiotu lirycznego zdradza głęboki indywidualizm osoby mówiącej.
 • Podmiot liryczny wciela się w znanego bohatera (nakłada maskę, wciela się w rolę).

O wierszu bez tytułu

 • Dokonam próby zatytułowania utworu.
 • Poeta pozostawił kreację tytułu wiersza odbiorcom.
 • Wiersz nie otrzymał tytułu, lecz pierwszy wers doskonale go zastępuje.
 • Co mogłoby być tytułem utworu: Gatunek? Główna myśl?
 • Utwór bez tytułu daje większe możliwości interpretacyjne.
 • O obrazie
 • To jedno z najbardziej znanych płócien mistrza z Florencji.
 • Mamy do czynienia z arcydziełem powszechnie znanym, lecz niezbyt rozumianym świadczą o tym rozbieżne interpretacje.
 • Tytuł dzieła wydaje mi się mylący (lub właśnie zdradza główną myśl artysty).
 • Dzieło jest klasycznym przykładem pejzażu, portretu, sceny batalistycznej, martwej natury…

O tytule wiersza

 • Tytuł odgrywa kluczową rolę w interpretacji utworu.
 • Drogowskazem interpretacji jest tytuł wiersza.
 • Tytuł zastanawia. Pozornie nie ma nic wspólnego z treścią utworu.
 • Tytuł przykuwa uwagę, ale na tym kończy się jego rola.
 • Tytuł utworu zupełnie nie współgra z jego przesłaniem.
 • Po przeczytaniu wiersza tytuł nabiera zupełnie nowego sensu.
 • Tytuł utworu nie jest żadną wskazówką interpretacyjną.
 • Odpowiedź na poetyckie pytanie poety została ukryta w tytule.

O wierszu jego kontekście

 • Wiersz ten jest głęboko obsadzony w okolicznościach historycznych, w których powstał.
 • Utwór wyraźnie koresponduje z atmosferą swojej epoki.
 • Dedykacja i podpis pod strofami wiersza bardzo kierunkują odczytanie sensu.
 • Interpretacja tego utworu nie może powstać w oderwaniu od kontekstu historii i biografii poety.
 • Wiersz prowadzi dialog z utworem starszym o sto lat.
 • Utwór jest wyraźną aluzją do…
 • Wiersz odwołuje się do…
 • Utwór przywołuje znane płótno…
 • Wiersz jest swoistą polemiką…
 • Taki wiersz mógł powstać tylko w tym okresie historycznym…

O wierszu jego kompozycji

 • Utwór ma przemyślaną kompozycję.
 • Wiersz ten nazwać można kunsztowną wypowiedzią poetycką.
 • Precyzyjna konstrukcja utworu budzi podziw.
 • Jest to typowy, tradycyjny, klasyczny sonet, oda, pieśń, tren…
 • Poeta dokonuje modyfikacji gatunku pozornie zachowuje reguły, lecz poddaje je deformacji.
 • Kształt wiersza wyraźnie podyktowany jest modą na konceptyzm.
 • Kunsztowna budowa strof wywołuje nastrój skupienia i powagi.
 • Jest to wiersz umykający jakimkolwiek klasyfikacjom.
 • Twórca utworu powiela stary schemat…
 • Twórca utworu realizuje znany schemat lecz przekształca go, odświeża.
 • Z pozoru dialog, pieśń, żywot świętego. W rzeczywistości współczesna wersja starego, zapomnianego gatunku.
 • Konstrukcja utworu wydaje się znana, ale jest w nim coś nowego…
 • Kompozycja współgra z ideą utworu.

O autorze wiersza

 • Poeta należy do kręgu (skamandrytów, klasyków, awangardy)…
 • Poeta nakłada maskę błazna, trefnisia, obserwatora…
 • Autor wiersza ukrywa swoje emocje.
 • Poeta dystansuje się wobec podmiotu lirycznego.
 • Poeta utożsamia się z podmiotem lirycznym.
 • Utwór jest wyraźnym credo poety.
 • Poeta ujawnia się w pierwszej strofie.

O wierszu na tle epoki

 • Utwór jest manifestem ideowym epoki.
 • Wiersz wyraża ideologię i nastrój swoich czasów.
 • Ten wiersz to poetycki program swoich czasów.
 • Utwór znakomicie ukazuje założenia swojej epoki.
 • Na tle epoki wiersz ten wydaje się utworem bardzo oryginalnym.
 • Poemat nie przystaje (nie pasuje) do wymowy swojej epoki.
 • Wiersz wyrasta ponad epokę.
 • Wiersz wyprzedza swoje czasy jest prekursorem epoki następnej.
 • O wierszu na tle epoki

O liryku miłosnym

 • Jest to wiersz wyznanie…
 • Podmiot liryczny skupia się na wyrażeniu swoich uczuć, nie na adresatce.
 • Mamy do czynienia z listem poetyckim.
 • Podmiot wyznaje swoje uczucia w sposób mało oryginalny.
 • Adresatka uczuć kreowana jest na boginię (lalkę, wrażliwą istotę, bezduszną osobę itp.).
 • Wiersz jest portretem kobiety pięknej, ale nieosiągalnej.
 • Utwór to wyraz miłości niespełnionej.
 • Mamy do czynienia z subtelnym erotykiem.

O wierszu, co w nim najważniejsze

 • Dominantą kompozycyjną wiersza jest kontrast.
 • Poeta oparł kompozycję utworu o pomysł zestawienia dwóch racji.
 • Istotą utworu jest autorefleksja.
 • Temat główny został ujawniony w tytule.
 • W tym utworze dominuje ekspresja uczuć autora.
 • Pomysł poetycki autora sprowadza się do…
 • Sens wiersza zawiera się w zdaniu:
 • Przesłanie utworu sformułować można następująco:
 • Radosny nastrój utworu to tylko pozór w gruncie rzeczy temat główny jest bardzo poważny.
 • Ten utwór to swoista gra z czytelnikiem o to w nim chodzi.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak wprowadzić cytat

Jak utrzymać spójność pracy?

Zamiast pisać „kolejny utwór”

Jak zakończyć pracę?

Jak pisać o bohaterze dzieła?