Zdania klucze

Jak utrzymać spójność pracy?

 • Nawiążę do wątku głównego…
 • Powrócę do tematu…
 • Wrócę do pytania zawartego w temacie…
 • Następny argument brzmi…
 • Powołam się także na…
 • Powyższa myśl inspiruje do refleksji…
 • Ten przykład nie wyczerpał tematu…
 • Aby poprzeć myśl, przywołam wypowiedź…
 • Swoją tezę poprę cytatem…
 • Kontynuując powyższą myśl, przytoczę inny przykład…
 • Następny wniosek wynika z poprzedniego…
 • Powyższa refleksja skłania do następnej…
 • W nawiązaniu do głównej myśli przytoczę…
 • Wspomniany wcześniej pogląd powraca tu wyraźnie…
 • Nadmieniłem już o tym zagadnieniu tu nabiera wyraźnych kształtów…
 • Odrzucona na początku teoria okazuje się słuszna…
 • Po takiej refleksji powraca porzucona myśl…
 • Zaniechana refleksja jednak uporczywie powraca…
 • Wniosek poprzedni wydał się tylko dygresją, tymczasem okazuje się bardzo ważny…

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak utrzymać spójność pracy?

Jak nie zgodzić się z wcześniejszym twierdzeniem?

Jak wprowadzić cytat

Jak wprowadzić nową myśl?

Rozprawka – przydatne zwroty

Przebieg pracy nad rozprawką

Sztuka pisania rozprawki