Zdania klucze

jak pisać o utworze literackim?

O utworze

 • Utwór jest reprezentatywnym przykładem gatunku.
 • Mamy do czynienia z dziełem dość schematycznym.
 • Powieść należy do grona tych, które doskonale się czyta, ale nie zawiera żadnego głębszego przesłania.
 • To jest utwór swoje epoki, dziś naprawdę przebrzmiały.
 • Lektura tej powieści daje poczucie obcowania z arcydziełem, kontaktu z wielką sztuka.
 • Nie jest to może arcydzieło, ale znakomity popis zdolności stylistycznych pisarza.
 • Dziś czyta się ten utwór jako świadectwo obyczajowości swoich czasów.

O języku dzieła

 • Pisarz posłużył się językiem potocznym sporo tu kolokwializmów, a nawet wulgaryzmów.
 • Jest to styl kwiecisty, bogaty w zabiegi poetyckie, nieco sztuczny.
 • Wyraźnie obserwuję stylizację archaiczną autor pragnie oddać kształt mowy sprzed stuleci.
 • Narrator posługuje się mową klasyczną, dostojną, piękną.
 • Utwór zachwyca soczystym, dobitnym językiem wypowiedzi.
 • Powieść napisana jest językiem martwym, nudnym, przeciętnym.
 • Tym, co naprawdę zwraca uwagę odbiorcy, jest język oryginalny, poetycki, indywidualny.
 • Indywidualizm języka twórcy ujawnia się już w pierwszym zdaniu.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Sposób na wypracowanie. Zdania klucze.

Jak to powiedzieć uprzejmie?

Jak zwrócić uwagę na epizod?

Jak wprowadzić nowy wątek?

Jak wyrazić swoją opinię?