Zdania klucze

Zgadzam się/nie zgadzam się z tematem

Zgadzam się z tematem

 • Takie sformułowanie tematu zaskakuje ale po chwili refleksji wydaje się słuszne.
 • Temat sugeruje tezę, którą chętnie będę udowadniał.
 • Zgadzam się z myślą zawartą w cytacie…
 • Rzeczywiście ta myśl jest prosta i prawdziwa.
 • Przesłanie tematu trudno podać w wątpliwość…
 • Jest to teoria oczywista, bezdyskusyjna, jednoznaczna.
 • Moje poglądy są zgodne z założeniem tematu.
 • Jestem zwolennikiem poglądu reprezentowanego przez…
 • Należę do grupy popierającej taką wizję dylematu.

Nie zgadzam się z tematem

 • Sformułowanie tematu jest niejasne będę trzymać się jednego znaczenia terminu.
 • Temat sugeruje tezę, której obronić się nie da.
 • Myśl zawarta w temacie rodzi pewne wątpliwości.
 • Z tezą zawartą w temacie można się zgodzić, ale tylko w pewnych okolicznościach.
 • Należę do tradycyjnej szkoły, takie postulaty są mi obce.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Sformułowania potrzebne przy charakterystyce

Jak wprowadzić nową myśl?

Jak zmienić opinię?